Apropå förra inlägget och det faktum att jag varken är antisemit eller Israelkramare, rekommenderar jag Göran Rosenbergs artikel Tillbaka till ghettot. En mycket bra och tankeväckande artikel om judarnas situation och Israels politik.

Jag har, tidigare på bloggen, varit inne på flera av de tankegångar som Göran Rosenberg för fram här men inte lika utförligt, inte lika väl uttryckt och inte utifrån hans perspektiv och erfarenhetsbakgrund.