Till skillnad från de totalt ensidiga bilderna vi har fått från krigen, tidigare i Libyen och nu i Syrien, i våra svenska media, har somliga amerikanska och engelska tidningar, i alla fall ibland, gett glimtar av andra berättelser. Det är redogörelser som stämmer bättre både med vad Ghadafi sade om upprorsmakarna i Libyen och vad Assad säger om de stridande i Syrien. I själva verket var båda dessa herrar mycket noga med att hålla islamistiska extremister på mattan och dessutom att informera USA och Väst var sådana fanns i MÖ. (*)

Nu skriver The New  York Times att det knappast finns några sekulära oppositionella i ”FSA”, de stridande styrkorna som underhålls av USA; Frankrike, Storbritannien, Saudiarabien och Qatar. Det tycks som om ledarna i USA nu börjar tvivla på att det är så bra att stötta de islamistiska extremister som verkar vara de enda stridande i Syrien idag:

Across Syria, rebel-held areas are dotted with Islamic courts staffed by lawyers and clerics, and by fighting brigades led by extremists. Even the Supreme Military Council, the umbrella rebel organization whose formation the West had hoped would sideline radical groups, is stocked with commanders who want to infuse Islamic law into a future Syrian government.

Nowhere in rebel-controlled Syria is there a secular fighting force to speak of.

(Min översättning: Överallt i rebellkontrollerade områden i Syrien finns det islamiska domstolar, bemannade med advokater och präster och med stridande brigader ledda av extremister. Till och med Högsta Militära Rådet, paraplyorganisationen för rebellerna vars skapande Väst hade hoppats skulle åsidosätta radikala grupper, är full av anförare som vill införa islamisk lag i Syriens framtida regering.

Ingenstans i Syriens rebellkontrollerade områden finns det några sekulära styrkor att tala om.)

Så har man då i USA äntligen erkännt det som de som satt sig in i händelserna i Syrien, och tidigare i Libyen, vetat hela tiden och det som Syriska regeringen sagt hela tiden, liksom Ghadafi sade det.

Man kan inte låta bli att undra om de styrande i USA verkligen varit så uselt underrättade eller om de struntat i den saken. Eller är det så att händelserna i Libyen på senare tid, det faktum att samtliga västliga ambassader har utsatts för bombattentat eller attacker där (2), den engelska, den amerikanska (med flera dödsoffer) och den franska, fått USA med västliga vasaller, att tvivla på att de regimer som man för till makten  i dessa länder blir så roliga att ha med att göra eller så lättstyrda som man tänkte sig. Så här låter det alltså idag, enligt New York Times (1):

Mr. Heydemann (min ann:  a senior adviser at the United States Institute of Peace, which works with the State Department)  acknowledged, however, that the current momentum toward radicalism could be hard to reverse.

The challenge, he said, is to end the conflict before “the opportunity to create a system of governance not based on militant Islamic law is lost.

(Min översättning: Mr Heydeman (min anm: En senior rådgivare vid USA:s Institut för fred, som arbetar på Utrikesdepartementet) erkände, emellertid, att de nuvarande tendensen mot radikalism kan vara svår att vända.

Utmaningen, sade han, är ett avsluta konflikten innan ”möjligheten att skapa ett system för regering som inte baseras på militant islamiska lagar har gått förlorad.”)

Artikeln fortsätter med att berätta om vad en av de s.k. rebellerna säger. Nämligen att:

“We all want an Islamic state and we want Shariah to be applied,” said Maawiya Hassan Agha, a rebel activist reached by Skype in the northern village of Sarmeen. He said a country’s laws should flow from its people’s beliefs and compared Syrians calling for Islamic law with the French banning Muslim women from wearing face veils.

(Min översättning: Vi vill alla ha en islamisk stat och vi vill att sharialagar ska tillämpas, sade Maawiya Hassan Agha, en rebellaktivist nådd via Skype i det nordliga samhället Sarmee. Han sade att landets lagar skulle bestämmas av folkets tro och jämförde syriers krav om islamisk lag med Frankrikes förbud för kvinnor att bära slöja.)

Får fransmännen bestämma hur de vill ha det, måste vi också få göra det menade rebellen ifråga, enligt fortsättningen.

Inte ens i Irak fick man någon idealisk regering. Där tillsatte man en shiaregim, bara föra att Saddam var sunnimuslim och för att skapa inre splittring, och till all olycka, för USA, fick Iran därmed en bundsförvant i Iraks högsta ledning, det Iran som man ju har tänkt sig att attackera härnäst för nertagning av dess regering. I Irak har man lyckats så bra att landet  nu står inför något som tycks utveckla sig till ett allvarligare inbördeskrig.(3) Intressant nog har Irak dessutom stoppat Al Jazeeras sändningar, den kanal som Västvärldens styrande tagit till sitt hjärta sedan den började fungera som trutförlängare för de västliga attackerna på Libyen och Syrien. Intressant är dessutom att Svenska Dagbladet berättar om den saken, liksom att SR gör det.(4)

Så ska man veta att Libyen, Irak och Syrien, alla var sekulära stater med sekulär lagstiftning, som gav kvinnor samma rättigheter som män och som alla såg till att utbilda hela sin befolkning. Dessa länder hade MÖ:s mest välutbildade befolkningar tidigare. Dessutom var de en slags välfärdsstater. Det är förstås slut med det nu i Irak, där fattigdomen är enorm och där analfabetismen, som var nästan utrotad, nu ökar katastrofalt eftersom många barn inte längre kan eller får gå i skola. (5) Sannolikt händer samma sak i Libyen idag. De var diktaturer alla tre, men med vissa försonande drag alltså. Som vi vet diskrimineras kvinnor förfärligt i Saudiarabien.

/Kerstin

Länkar: (Fler länkar kan tillkomma)
1) Islamist Rebels Create Dilemma on Syria Policy, Ben Hubbard, The New York Times, 27/4 2013
NYT: ”Nowhere in Rebel-Controlled Syria is There a Secular Fighting Force to Speak Of”, 27/4 2013, Land Destroyer
2) The Literal Diplomatic Blowbacks In Libya, Moon of Alabama, 23/4 2013 (Citat: The hope of all three nations was to increase their diplomatic leverage and economic advantages by installing a friendly puppet government in Libya. Since then all three nations had to learn that there diplomats are not welcome in Libya.
On July 11 2012 the British ambassador convoy was attacked in Benghazi. The ambassador escaped the assassination attempt but two man of his protection detail were wounded.
On September 11 an attack on a U.S. ”consulate” that was a cover for a large CIA station killed the U.S. ambassador to Libya.
Today a car bomb exploded in front of the French embassy in Tripoli and wounded two of the embassy security detail as well as a Libyan civilian.
The three nations that intevened all had their diplomats attacked by very same jihadist insurgents they ”helped” to take over the country.
)
– Libyens UD omringat av banditer, Nyhetsbanken 28/4 2013 (I artikeln kan vi också läsa: I Washington pågår intensiva diskussioner om huruvida USA ska gå in militärt i Syrien, för att störta ännu ett land i Mellanöstern i kaos. Republikanerna kräver detta och Obama är dömd att ge efter, som han alltid gett efter för militaristiska lösningar. Vadå, undrar man, Västmakterna har redan skapa kaos och inre elände i Syrien.)
Störtandet av Kadaffi – två olika bilder – vilken stämmer bäst? Anders Romelsjö på Jinge.se 26/4 2013
3) Iraq bombing wave kills dozens days before vote, CBC News, 15/4 2013
4) Irak sparkar ut al-Jazira, SvD 28/4 2013 (Citat:  Enligt myndigheterna har tv-bolagen använt ”språk som uppmuntrat till våld och sekterism”. Klart att Al Jazeera har gjort det. Irak är shia-styrt och Qatar, liksom Saudiarabien är sunnistyrt. Vad vi sett och ser är ett systematiskt religiöst krig mot shiastater från just Saudiarabiens och Qatars sida, som utnyttjar Väst för sina egna religiösa och maktpolitiska syften. Möjligen ogillas detta inte av Väst, som ju har en trogen bundsförvant i Saudiarabien.)
Irak drar in al-Jazeeras sändningstillstånd, SR 28/4 2013
5)  Kriget mot Iraks kultur, Motvallsbloggen 21/8 2012
–  Vad människor fick lära sig i Irak, Motvallsbloggen 13/4 2013
*) Susan Lindauer, (tidigare CIA asset med uppdrag att för inofficiella förhandlingar med Ghadafi och Assad bl.a.) Extreme Prejudice (bok)
Prostitution och människohandel i krigets spår, Proletären 23/4 2013
Danska jihadister kan vänta åtal, Nyhetsbanken 24/4 2013
Oil Wars—Nusra’s Expanding Reach—Syrian Taliban, Matthew Barber and the Syria Video team, Syria Comment 27/4 2013
PS 29/4: Å andra sidan förefaller Väst mer beslutsamt än tidigare att löpa linan ut i Syrien och skapa samma förhållande där som i Irak och Libyen, kaos, rättslöshet och totalt raserande av kulturen: Se:
EU oljar terrormaskin, Nyhetsbanken 22/4 2013
Och vad sysslar USA med – egentligen?
Tsarnajev på USA-kurs i Kaukasus, Nyhetsbanken 24/4 2013 (Citat: Izvestija uppger idag att Tamerlan Tsarnajev enligt en tjänsteman vid det georgiska inrikesministeriets kontraspionage 2001 deltog i ett seminarium som anordnades av ”Kaukasiska fonden”, som samarbetar med den amerikanska ideella organisationen ”Jamestown” (i styrelsen för denna NGO ingår en tidigare ideolog för USA:s utrikespolitik, Zbigniew Brzezinski). Fonden arbetade med att rekrytera folk från norra Kaukasus att arbeta för Förenta staterna och Georgien.)
Why Iraq May be Worse Than Syria. The Civil War in Iraq has Already Begun, Patrick Cockburn, counterpunch 6/5 2013