Det vi ser nu, förberedelserna för ett öppet anfall mot Syrien, är i det närmaste exakta kopior av hur USA gått tillväga inför tidigare militära attacker på andra stater, något som är förbjudet enligt FN:s stadgar och som är ett brott mot mänskligheten.

Inför Irakkriget hävdade man dels att Saddam hade massförstörelsevapen, dels implicerade man att han var delaktig i attentatet mot World Trade Center. Där sökte flera kommissioner igenom Irak ett antal gånger utan att finna några massförstörelsevapen. Saddam hade fått order om att förstöra alla sådana vapen, om han skulle ha en chans att få de ekonomiska sanktionerna upphävda, som man utsatte Irak för efter Saddams anfall på Kuweit. Ingen fann några massförstörelsevapen i Irak så mot slutet kallade man hem undersökarna och började bomba med falska belägg för dessa vapen som skäl. Senare visade sig att Irak faktiskt inte hade några massförstörelsevapen. Dessutom var det så att Saddam förföljde och ”oskadliggjorde”  just de grupper som USA påstår låg bakom 9/11, de fanatiska jihadisterna, ofta kallade Al Qaida. Att hävda att han samarbetade med dem är också tämligen ointelligent alltså och sånt går man inte ut med med mindre än man vet att man behärskar propagandamedia och att folk i allmänhet är totalt okunniga och därför kan luras precis hur mycket som helst.

Nu hävdar USA att man vet att Assad använt gas mot ”sin egen befolkning” och att detta  måste bestraffas. Den undersökningskommission, under ledning av en svensk, som redan finns i Syrien för att undersöka saken för FN:s räkning har inte hunnit göra denna undersökning men ändå hävdar man att det var ”Assad” som använde gas mot sin befolkning och tänker uppenbarligen förverkliga bestraffningen innan FN-kommissionen fått en chans att konstatera att det inte var Assad.

Man ska vara väldigt korkad, för att tala klartext, om man tror att Assad använder detta vapen efter att USA så klart och tydligt förklarat att ett sådant agerande skulle leda till militära angrepp från USA:s, och därmed från Natos sida. Så vad håller våra stormedia på med? Visserligen tillägger alltid våra journalister ”enligt XXX” var gång de hävdar att Assad använt gas mot befolkningen i Syrien, men våra media andas nästan inte tvivel om saken. Och om de gör det någonstans drar de propagandan mot Assad hundra gånger för att väga upp en enda antydan om att det kanske inte är Assads verk. Mitt förakt för journalistkåren i våra stora media, inklusive i SR och Svt, är numer bottenlöst. Jag förstår inte ens hur de kan leva med sig själva och jag anser numer inte att vi har något skäl att försvara eller behålla våra s.k. Public Service-media. Varför ska vi betala till dem för att bli lurade av dem?

Jaha, ekar krigsgalningarna, du sympatiserar med diktatorn al Assad. Jag måste erkänna att idag gör jag det, inte för vad han gjort tidigare eller för vad hans far gjorde, och inte för att jag tror att han har ett djupt känt demokratiskt sinnelag utan för hur han hanterar situationen just nu. Han gör vad han kan för att förhindra att syrierna drabbas ännu värre och för att försvara Syrien, mot de islamiska jihadister som vill avskaffa den sekulära staten Syrien, där alla har en plats oavsett religion och etnisk tillhörighet, och inrätta en stat som styrs med sharialagar, med vad det innebär för bl.a. kvinnorna. Det demokratiska sinnelaget är det för övrigt inte mycket bevänt med i USA heller och inte heller i Sverige numer. Våra media har hjälpt till att döda vad som fanns av demokrati en gång, både i USA och i Sverige.

Idag nås jag av besked om att någon sprider ryktet att Assad och hans familj har flytt till Teheran. Det tror jag inte på för ett ögonblick. Samma falska rykte spreds dessutom om Ghadafi. Hans familj lämnade Libyen men själv stannade han kvar, precis som han lovat att göra, och ”dog” i Libyen. Känner man till de här kulturerna lite bättre så inser man att det är ytterst osannolikt att Assad lämnar Syrien. Men sådana rykten är till för att sprida förvirring i Syrien och göra människor uppgivna. Typisk krigspropaganda alltså.

Slutligen, ja jag vet att man inte får jämföra någon med Hitler och Tyskland under hans tid, men jag kan inte se annat än att USA idag, efter Sovjets sammanbrott, blivit världens nya Hitlertyskland. Precis som Hitler krigar USA för att utvidga det amerikanska ”livsrummet”, lägga beslag på andra staters naturresurser alltså och för att få ett totalt världsherravälde. Precis som Hitler på sin tid, låtsas amerikanska regeringen som om man ägnar sig åt humanitära krig, krig för att bevara freden eller för att rädda utsatta grupper eller sin egen amerikanska säkerhet. Hitler hävdade att tyskarna i Tjeckoslovakien var förtryckta och krävde att få inkludera sudettyskarna i det tyska riket. Han hävdade sedermera att Polen angrep Tyskland, anställde en falsk attack på tyskar vid polska gränsen och tog den som skäl att anfalla Polen. Han framställde andra stater som fientliga mot Tyskland och fick tyskarna att tro att han bara ägnade sig åt att försvara Tyskland mot en fientlig omvärld. Knepet var propaganda, precis det vi ser idag mot den ena staten efter den andra i det oljerika MÖ. Skillnaden är bara att de flesta svenskar på den tiden inte föll för tysk propaganda, även om många inom medel- och överklassen gjorde det, medan idag för våra svenska media en mycket effektiv propaganda för USA:s krig och dessutom vill våra politiker gärna medverka i dem, med resultatet att massor av svenskar får en totalt skev bild av vad USA sysslar med, samma skeva bild som tyskarna fick om sin regering på den tiden.

Jag kommer aldrig mera att fråga mig hur det som hände i Tyskland kunde hända. Idag vet jag det. Idag ser jag det, till min bottenlösa förtvivlan, hända inför mina ögon – och här i Sverige.

Vi ser dessutom en alltmer intensifierad propaganda mot Ryssland, en demonisering av Putin på samma sätt som vi sett andra politiska ledare demoniseras,(2) vars stater USA velat skaffa sig herravälde över. Ingen behöver tveka om vad USA har för planer för Ryssland, och även för Kina så småningom, nämligen att  få kontrollen över dessa staters resurser samt att se till att de inte längre har teknologi eller kunskaper att sätta sig upp mot Världens Herrestat, USA. Samtidigt deltar Sverige i militära övningar, nu snart över Östersjön, vars syfte knappast kan missförstås. Dessa är ingenting bättre än rena demonstrationerna/provokationerna mot Ryssland. Så när USA bestämmer sig för att anfalla Ryssland militärt så kommer bomberna att regna ner över Sverige. Själv kan jag bara hoppas att jag inte finns mer när den dagen kommer.

USA är förresten redan igång med sin ”okonventionella krigföring” mot Ryssland, med alla de USA-finansierade oppositionsgrupperna som har till uppgift att destabilisera Ryssland, de s.k. NGO:er som betalas av amerikanskt kapital och amerikanska kongressen via NED.(3) Somligt tyder på att även Sverige är med och finansierar sådana grupper, man lär ut demokrati, sägs det. Ingen ska inbilla mig att Ryssarna inte känner till den saken och att de inte har fullt klart för sig med vem Sverige numer konspirerar mot Ryssland.

Den som vill veta hur amerikanska krig bedrivs idag bör läsa manualen ”Special Forces Unconventional Warfare”  (2). Det är en förfärande läsning och när man läst den känner man igen det man ser och hör om i  våra media, som just USA:s okonventionella krigföring.

Tillägg 1/9 2013, kl 14.30
USA:s agerande liknar Hitlertysklands även i ett annat avseende, nämligen i hur det struntar i FN. Föregångaren NF (Nationernas Förbund) kollapsade på grund av att Tysland struntade i NF och för att NF därmed inte lyckades förhindra ytterligare storkrig. Det blir inte mycket kvar att FN:s trovärdighet heller om USA struntar i FN:s stadgar och begår det ena brottet mot dem efter det andra. Det är förbjudet, enligt FN:s stadgar att angripa ett annat land. Det är bara angrepp på det egna landet som berättigar till våldsanvändning, i självförsvar.

/Kerstin

Länkar (fler länkar kan tillkomma senare):
1) Russia, National Endowment for Democracy. (jag räknar ihop till drygt 50 organisationer av det slaget i Ryssland)
2) Västerlandets moraliska ledare, bloggen 8 dagar 27/8 2013
3) ”Special Forces Unconventional Warfare”
Bevisen… talar för…bloggen 8 dagar 28/8 2013
Lie After Lie After Lie: What Colin Powell Knew Ten Years Ago Today and What He Said, Jonathan Schwarz, Huffington Post 2/5 2013
An attack on Syria will only spread the war and killing, Seumas Milne, The Guardian 27/8 2013(Citat: All the signs are they’re going to do it again. The attack on Syria now being planned by the US and its allies will be the ninth direct western military intervention in an Arab or Muslim country in 15 years.)
In Rush to Strike Syria, U.S. Tried to Derail U.N. Probe, Garet Porter, counterpunch.org 28/8 2013(Citat: After initially insisting that Syria give United Nations investigators unimpeded access to the site of an alleged nerve gas attack, the administration of President Barack Obama reversed its position on Sunday and tried unsuccessfully to get the U.N. to call off its investigation.)
A Smoldering Tinderbox. War With Syria and its Repercussions, Shamus Cooke, counterpunch.org 28/8 2013
10 Problems with the Latest Excuse for War, David Swanson, Znet 26/8 2013
The U.S., Britain and Israel have Used Chemical Weapons within the Last 10 Years, by WashingtonsBlog August 27, 2013
U.S. War Plans for August / September; Known since June, Christof Lehmann, nsnbc 28/8 2013
Toxic legacy of US assault on Fallujah ’worse than Hiroshima’, The Independent 24/7 2010
Experts: U.S. Case that Syrian Government Responsible for Chemical Weapons Is Weak, washingtonsblog.com 30/8 2013