Nu ska regeringen, så här inför valåret, sänka skatterna igen, hör jag på nyheterna. Det vill säga den sänker skatter, höjer arbetslösheten, förorsakar ännu mer sänkta löner, försämrar den allmänna välfärden, skolor, vården och underhåll av infrasystemet. Strålande – eller hur? I varje fall för  ”ursvenska” män i sina bästa år.

Även dessa män får betala förr eller senare, och mycket mer än de hade behövt betala med en allmän och offentligt, alltså via skatterna, finansierad välfärd, ja såvida de inte tillhör de megarika förstås. Men det är inte lätt att tänka längre än näsan räcker.

/Kerstin