Under fyra år har biståndsministerns och hennes statssekreterares lön betalats av de pengar som skulle gått till bistånd till fattiga länder. Det var ett sätt att ”hitta nya pengar” när anslaget till utrikesdepartementet skars ned i budgeten (1). Departementschefen Carl Bildt tycker att tillvägagångssättet är fullt normalt: ”Det är rätt mycket personal vi har som arbetar med biståndet och det är klart att de kostnaderna räknar man av.” (2)

Bildt har alltså uppfunnit en ny metod för att betala lönerna för ministrar och statssekreterare. Ta pengarna från de verksamheter som departementen ansvarar för, i stället för från anslaget till regeringskansliet! I statsbudgeten kommer det att se ut som om regeringen sparar på administrationen och ökar anslagen till viktiga verksamheter, medan det i själva verket är tvärtom.

”Det kommer säkert att fortsätta på ett eller annat sätt” säger Carl Bildt. Kan man använda metoden inom Utrikesdepartementet så kan man väl fortsätta på andra departement. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd arbetar med järnvägsfrågorna. Pengarna till hennes lön kan man ta från anslaget för utbyggnad av järnvägarna. Då slipper regeringen bygga så mycket järnväg, och det är man ju inte heller så intresserad av.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth arbetar med idrottsfrågor. Mycket logiskt är då att finansiera hennes lön genom att ta en del av de föreningsbidrag som ska gå till idrottsföreningarna. Dessa är ju ändå knappast en del av arbetslinjen.

Eskil Erlandsson arbetar med EU-stödet till jordbruket. Då bör man kunna ”räkna av” hans lönekostnader från pengarna som kommer från EU. Jordbrukarna får klara sig med lite mindre pengar.

Och så kan man fortsätta. Med Bildts metod skulle man rentav kunna skära bort alla kostnader för hela regeringskansliet, cirka 6 miljarder kronor! Alla där arbetar ju, direkt eller indirekt, med att administrera verksamheter som skulle kunna betala deras löner. Då skulle hela regeringen och alla de 4000 anställda i regeringskanslier bli självfinansierade.

Fler tjänstemän skulle kunna anställas, och lönerna för ministrarna höjas, utan att skattebetalarna skulle bråka. Eller då skulle kanske ändå någon genomskåda Carl Bildt-metoden att “hitta nya pengar”?

/Dan Gmark

Länkar:
1) Biståndspengar betalade Carlssons lön, Sveriges Radio 24/9 2013 (ljudfil)
2) Utrikesminister Carl Bildt kommenterar, Sveriges Radio 24/9 2013