Amir Sariaslan har utmanat mig och några andra med nedanstående frågor. Nu är jag nog ingen festlig person att ställa de här frågorna till men jag ska försöka besvara dem i alla fall :-)

När du blickar tillbaka på ditt liv under 2005 – vad kommer du att tänka på då?
På det personliga planet: Att det varit ungefär som de 10 senaste årens och så var man ännu ett år närmare döden – och fortare och fortare går det.
Vad gäller samhällsutvecklingen och den internationella politiken: Bedrövelse över att man fortsätter att montera ner välfärden och demokratin och tagit stora kliv mot att utveckla Västvärlden till ett ”STASI-samhälle”, blott med modernare kontrollteknologi, samt förstås över de vidriga beteenden som stater i Västvärlden uppvisar i Irak, Afghanistan, på Guantanamo etc.

Vilken var den mest inflytelserika bok du har läst under 2005?
Antar frågan avser vilken bok som påverkat mig mest, inte den mest inflytelserika i samhället – eller? I så fall kanske jag skulle välja Susan Faludis Backlash, som jag just håller på att läsa om – mycket intressant att läsa den idag, i ljuset av vad som sker i Sverige sedan några år.

Vilket var det mest inflytelserika musikalbumet under 2005?
Inget alls. Jag köper inte musikalbum.

Skall du avge några nyårslöften?
Nix, det var många år sedan jag slutade avge sådana :-)