Trots att jag just nu är uptagen av annat, tar jag mig ändå tid att läsa mina favoritbloggar. Så idag nöjer jag mig med att servera ett citat från bloggen Ett Hjärta Rött: 

Anders Borg har sedan länge varit inne på samma linje. Det finns endast en väg – den rätta. I boken ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” (1992), skrev han så här;

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

 

Så låter genuint Orwellskt nyspråk. Man räddar välfärden genom att montera ner den. Man är en ”arbetarregering” genom att bekämpa arbetare,  ja alla vanliga löntagare. Vi vanliga människor kallar sådant ”att ljuga”. 

Läs resten på bloggen ifråga och varför inte titta in på YouTube och se en film om Anders Borgs parti, dess historia? Det är en historia som han uppbarligen är trogen fortfarande.