En liten försiktig undran så här efter det ofrivilliga uppehållet: Bodström kvittar ut sig från en massa omröstningar i riksdagen, skriker media ut. Jaha, men han kan ju inte kvitta ut sig ensam så att säga, så vem eller vilka kvittar han ut sig mot. Om han kvittar ut sig måste ju någon eller några i Alliansen också göra det. Varför nämns inte de i sammanhanget? Märkligt, tycker jag.

Dessutom är det inte i riksdagen det viktiga arbetet utförs, i synnerhet inte just nu, utan det viktiga och tunga arbetet sker i utskotten, och utskottsmöten har han inte missat, vad jag förstår.