Som påpekades av Björn på hans blogg Björnbrum, för en tid sedan, så har vi en hel del gener gemensamma med grönsakerna också. Eftersom det varit populärt från och till, och det är till just nu, att jämföra oss människor med djuren och att söka förstå oss utifrån studier av djurs beteenden eller biomolekylära teorier, har  jag ägnat sommaren åt att studera våra grönsaker.

Jag har då funnit att varken broccolin, grönkålen, kålhuvudena eller kårlrötterna har brytt sig om att våra politiker sagt ja till Lissabonfördraget, att vi fått övervakningslagar av aldrig tidigare skådat slag i Sverige och att vi numer krigar på USA:s sida, det första krig vi ger oss in i på 200 år. Ja de reagerade inte ens när jag berättade att jag tänkte skära av dem, koka dem och stoppa dem i frysen.

Konstaterar alltså att vi här har den genetiska förklaringen till att så många människor är så ytterst ointresserade av vad som händer i världen och av den politik som förs i vårt eget land. Så nu betraktar jag det som vetenskapligt bevisat att det är de gener vi har gemensamma med grönsakerna som dominerar och som  gör så många av oss totalt ointresserade av poltik och av hurdan vår framtid kommer att bli.

Utifrån dessa empiriska studier kan vi dessutom ställa upp hypotesen att det är de människor som har många gener gemensamma med fåren, de där som äter upp grönsakerna, som styr världens öden.

Länk:

Hej Din gamla planta, Björnbrum