Läser i Jusek (5/2005), facktidningen för jurister, ekonomer, samhällsvetare och systemvetare, att många anställda far illa av utländska chefer som pekar med hela handen och som vill ha allting gjort i enlighet med deras order och önskemål, underförstått: Ingen tilltro och inget hänsynstagande till de anställda där inte.

Några sidor längre fram i samma tidning får vi veta att Göran Aldén, trendforskare och föreläsare om ledarskap, spår (gissar alltså att trendforskning är en slags modern version av att läsa i kristallkulor), att framtidens chefer kommer att bli riktiga mys- och trivselchefer. Åttiotalisterna, som tar över nu efter fyrtiotalisterna (vart tog alla de vägen som föddes under 50 – 60- och 70-talen?) vill nämligen ha roligt på arbetsplatserna menar han, till skillnad från fyrtiotalisterna, som var visionärer och som förstörde mer än de byggde upp med sin iver att omorganisera (vilket man förstås måste hålla med honom om). Med tanke på att fyrtiotalisterna som chefer mest verkar ha varit bra på att slakta och sälja ut svenska storföretag, undrar jag alltså vilken kristallkula Aldén sitter med?

För att inte tala om det jag minns från min ungdom och vad man sade, och bekymrade sig över, vad gällde oss fyrtiotalister. Vi påstods inte var beredda att slita med tunga och tråkiga jobb eller att underordna oss, för vi ville ha roligt på arbetet också. Detta, menade de ledande i samhället, skulle ställa till allvarliga problem för industrin framöver! Så vart tog alla roliga, demokratiskt sinnade och myspysiga fyrtiotalistchefer vägen?

Det jag läser i min kritstallkula, både om det som varit och om det som kommer, är alltså något helt annat. Men jag har ju inte forskat i kristallkulor förstås och Jusek verkar kika in i olika kristallkulor så därifrån får vi motstridiga budskap om framtiden. Det enda som Jusek tillhandahåller av fakta i den här saken, är att arbetslösheten bland akademiker ökar närmast lavinartat, vilka slutsatser man nu ska dra av den saken – att vi lever i ett samhälle med allvarlig kompetensskräck kanske?