Jag vet förstås inte vad som hände Anna Sjödin, men den här, och många andra liknande händelser som man hör talas om titt som tätt, föranleder mig att undra om poliser och väktare inte får lära sig hur människor tenderar att bete sig och reagera när de blir hårt fasthållna, eller om de faktiskt vet det och använder sig av sådant fasthållande för att just provocera fram våld och motstånd.

Det är nämligen så att vi alla tenderar att reagera med att försöka komma loss om vi hålls fast hårt. Detta är en ren reflex och något de flesta av oss gör utan att vi ens är riktigt medvetna om det. Det är nästan bara redlöst berusade personer som låter sig släpas med utan att försöka ta sig loss för att få gå för egen maskin, samt mycket medvetna icke-vålsdemonstranter som koncenterar sig för att vara helt avslappnade när polisen griper dem och släpar bort dem.

Jag brukar inte använda mig av biologiska förklaringar, men i just det här fallet är det befogat. Även djur reagerar med motstånd när man håller fast dem i ett järngrepp. Det vet alla som försökt hålla fast hundar eller katter exempelvis. De flesta högre ”djur” grips lätt av ren panik när de känner att de sitter fast och försöker reflexmässigt komma loss, så även ”djuret” människa.