OK, det är inte något statistiskt tillförlitligt resultat, så man ska kanske inte ta siffrorna på så stort allvar. Kanske majoriteten inte vill svara på frågan.

Jag ser nämligen i Aftonbladet att 79%  (då jag läste siffran) anser att de säger ifrån på jobbet när kollegorna går över gränsen. 

Under hela mitt yrkesliv, som ju är över nu, har jag träffat en, säger en person, som haft civilkurage nog att säga ifrån på de arbetsplatser där jag har verkat. Jag önskar verkligen att jag då och då hade träffat på några fler av de där 79 procenten. Men det kanske råder total oenighet om var den där gränsen går. Man behöver ju bara tänka på polisen, som tycks ha en mycket hög gräns, om den alls finns inom denna kår?

Men det kanske bara är så att jag sätter denna gräns mycket lägre än nästan alla andra. Kanske är jag på tok för blödig eller totalt humorfri. 

/Kerstin

Länk:

Slog vad om när patienten skulle dö