Jag blir mer och mer konfunderad över ”skandalen” med Mats L:s mejl med tips om lagöverträdelser från Reinfeldts sida (som enligt Reinfeldt inte är riktiga vilket vi får tro på).

Ingen tidning skrev om tipsen, endera för att redaktionerna inte kunde få bekräftat att de var sanna eller för att de inte tyckte att det var något att skriva om, vare sig de var sanna eller inte. Alltså var det aldrig fråga om något offentligt förtal (om inte många privatpersoner också mejlats om saken, vilket jag inte vet men vilket inte verkar ha varit fallet).

Jag har tidigare menat att det inte finns något skäl att anta att Mats L mejlade in tips till massmedia som han visste var falska. Såvida man inte förklarar Mats L. mentalt otillräknelig (och då kan han knappast anklagas för någonting), så får man lov att anta att han var införstådd med att ingenting skulle skrivas om saken om hans tips inte hade fog för sig. Det faktum att han mejlade flera redaktioner tyder på att han själv var övertygad om sanningshalten i det han skrev dock.

Låt oss nu se på saken utifrån utgångspunkten att Mats L verkligen var övertygad om att han gav ett korrekt tips (oavsett det faktiska förhållandet i sakfrågan). Var det då fult eller rätt att han tipsade? Jag vill mena att det var rätt av honom. Eftersom han trodde sig veta att en person, som aspirerar på statsministerposten efter nästa val, begick lagbrott, hade han rätt i att svenska folket hade rätt att få veta den saken. Det finns trots allt en hel del människor i det här landet som anser att man inte ska anlita svart arbetskraft, och många fler som anser att man inte ska bryta mot lagen.

Varför anser jag detta? Jo bland annat på grund av ett par erfarenheter under mitt liv.

För många år sedan var jag medlem i en förening där kassören förskingrade hela kassan, genom att spela bort den, vilket försatte föreningen i en mycket besvärlig ekonomisk situation under en lång tid. Den person vi hade valt till kassör var straffad för liknande brott tidigare och han var dessutom spelare, men det visste vi inte när vi valde honom till kassör. Ingen informerade oss om den saken, ja ingen visste om det förmodligen.

Något tiotal år senare, befann jag mig på ett årsmöte i en annan förening, där det rådde delade meningar om föreningens fortsatta verksamhet, egentligen stridigheter inom föreningen om målsättningen med denna, och där den ena sidan hade föreslagit en annan ordförande än den som valberedningen föreslog. Under årsmötets gång ställde sig till slut, efter ganska mycket diskuterande, valberedningens ordförande upp och förklarade att den föreslagna alternativa ordföranden alldeles nyligen hade begått ekonomiska brott i en annan förening och skadat denna förening ordentligt på flera sätt. Många på årsmötet ansåg att detta var synnerligen fult gjort mot den föreslagna personen. Min bakrund i den först nämnda föreningen gjorde att jag istället ansåg att det var rätt att berätta om den här saken, även om jag insåg att det var en tragedi för personen ifråga, eftersom man egentligen inte ska straffas i evighet men dessvärre är det alltid lättare att förlora förtroende genom något felsteg än att senare reparera det och omsorgen om föreningen, alltså kollektivet, ansåg jag viktigare här.

Alltså anser jag att när vi ska välja personer till olika förtroendeposter bör vi veta vilka personer vi väljer, om det är personer som är hederliga och följer de spelregler som gäller, eller om de förkastar dessa spelregler och föredrar att spela enligt egna och andra regler.

I det senaste föreningsfallet var det korrekt uppgifter vi fick. Nu var tydligen inte Mats L uppgifter korrekta, men så fick vi dem inte heller serverade i massmedia på grund av Mats L:s mejl utan på grund av att moderaterna själva valde att gå ut med saken, flera månader senare! Men Mats L, som säkert trodde på uppgifterna, gjorde enligt min åsikt rätt som meddelade ett antal redaktioner denna uppgift, i synnerhet som Reinfeldt inte hade brytt som om att tala om för Mats L att uppgifterna inte var korrekta.

Läs för övrigt även detta inlägg på Ali Esbatis blogg.

Slutligen vill jag betona att det kan finnas fakta i den här saken med de famösa mejlen som jag inte känner till och som kan göra att saken kommer i ett helt annat läge, men det här är vad jag kunnat läsa ut ur den information vi fått via massmedia och jag resonerar således utifrån denna bild.