I kväll kunde vi på TV2” se programmet ”Historien om det svarta guldet”. Det hävdas att vi eventuellt redan nu ser toppen vad gäller utvinningsmöjligheter och att tillgången till olja kommer att minska redan nu, eller i bästa fall först om något tiotal år. Vad detta innebär är inte så svårt att tänka sig.

Jag erinrar mig hur boken ”Limits to Growth” , som kom ut 1972 (på svenska Tillväxtens gränser några år senare) bemöttes. I boken beskrevs hur länge jordens tillgång av ändliga resurser skulle räcka under lite olika omständigheter och den bemöttes i princip med föraktfulla fnysningar från maktetablissemangen: Det där var struntprat, man hittade hela tiden mer olja än ökningstakten i förbrukningen (om jag inte missminner mig). Nu är detta dystra scenario närmare oss än man ens tippade i denna bok, om vi får tro vad som sades i TV-programmet om oljan och den framtida tillgången på sådan.

Jag erinrar mig hur vi, som var aktiva i miljörörelsen i början av 70-talet och som tog den här boken på allvar, försökte få politiker intresserade av att satsa på utvecklandet av alternativa energikällor och energisnål teknik men hur intresset var tämligen svalt, och ännu mindre blev det från 80-talet och framåt.

Tillägg kl.14.15: Ny lucka öppnad på Skandalkalendern