Här sereveras vi den ena fräscha motiveringen efter den andra till varför Sverige ska hålla soldater i Afghanistan, och under NATO-befäl. Vartefter skälen blir inaktuella eller bevisat fel- eller lögnaktiga, hittar man på nya skäl. Det bevisar att det inte handlar om något av de skäl man anger. Så vad är det verkliga skälet? Jo, dels att ge NATO något att samarbeta om, för att NATO inte ska framstå som vad det borde vara, onödigt och krigsskapande, dels för att bistå USA i dess strävan att kontrollera hela jorden och alla dess resurser, vare det jord, olja, metaller, vatten eller transportmöjligheter.

I Studio Ett hävdade Jens Orback idag att det handlade om att ”framtvinga” fred i Afghanistan och att om de utländska soldaterna lämnade området så skulle det utbryta inbördeskrig. I själva verket handlar det just nu (vid sidan om de attacker och det mördande som utförs för tillfället) om att utbilda, utrusta och därmed bygga upp en armé som kan försvara och säkra Karzais regim. Denne Karzai anses förestå en av världens mest korrumperade regeringar och alla vet att han sitter där han sitter på grund av USA:s stöd och valfusk. Det senare innebär förstås att man inte längre kan hävda att soldaterna är där för att bygga demokrati och frihet.

Skulle man, mot förmodan, lyckas bygga upp den här tilltänkta armén, så har världen ännu en USA-stödd, och då även svenskstödd, korrupt regering som går i USA:s ledband, såvida den inte gör som somliga av de regeringar som USA har stött, vänder sig mot USA eller lyckas misskreditera USA så allvarligt att USA får problem. USA har ju haft en otrolig förmåga att stödja och vapenutrusta riktigt snuskiga krigsherrar och diktatorer runtom på jorden, som exempelvis Pol Pot på sin tid, Pinochet och just de talibaner man nu bekrigar, m.fl.

Känner man till USA:s moderna imperialistiska historia så vet man att USA på intet sätt kräver demokrati och hederliga val, som man påstår att man gör, av de regimer som man stöttar. USA kräver bara två ting, allmän lydnad gentemot USA och fri tillgång till naturresurserna och transporter för amerikanska företag i de områden nickedockorna behärskar.

Jag spår alltså att ett av två ting kommer att inträffa i Afghanistan framöver:

1: USA (NATO) lyckas, vilket dock förefaller osannolikt, att bygga upp en afghansk armé som förmår kontrollera hela det område som vi kallar Afghanistan, för Karzais räkning, och sedan struntar både USA och resten av Västvärlden i om Karzai upprättar vad vi betraktar som en fungerande demokrati eller inte. Man kommer att strunta i om Karzai sätter mängder av politiska fångar i fängelser eller läger och torterar och/eller dödar dem, så länge USA får vad man vill ha ut av landet och så länge Karzai verkligen behärskar området.

I det fallet har Sverige aktivt bidragit till upprättandet av ännu en ruskig USA-trogen regim.

Alternativt:

2: Man lyckas aldrig få ihop den där fungerande armén. Endera för att de tänkta soldaterna i den deserterar och/eller sällar sig till ”fienden” och därmed istället vänder sig mot de ockupationsstyrkor vars kontrollerande uppgifter de skulle överta. Då tvingas NATO förr eller senare att lämna området. Ju senare man lämnar det desto fler människor kommer att dö, både av ockupationssoldaterna och av den afghanska befolkningen. Den dagen man ger upp och lämnar Afghanistan kommer sannolikt det där inbördeskriget att bryta ut i alla fall, och då har de stridande utrustats och utbildats av NATO och kan föra ett betydligt blodigare och långvarigare inbördeskrig.

I det här fallet har Sverige bara bidragit till att fler människor har dött och att förloppet blivit mer utdraget, att dödandet pågått under längre tid.

Min slutsats sålunda: Sverige bör omedelbart ta hem sina trupper från Afghanistan. Deras uppgift må framställas som hedersam och som viktig för säkerheten hemma, så framställer de styrande alltid alla sina krigare, även dem som deltar i överfalls- och erövringskrig, men de är i själva verket en skam för alla oss svenskar.

/Kerstin

Länkar:
- Gula bandet. Stöd till döds, Vindskupan
- Veckans citat: Mord på reglerad arbetstid, Motbilder (som har många viktiga inlägg om A-kriget)
- Hedra de döda soldaterna – ta hem trupperna, Kildén & Åsman
- Karzai i London, Kildén & Åsman
- Nej till kriget i Afghanistan, Olle Svenning, AB
- Talking Ourselves out ot Afghanistan, Jeff Huber (som skriver mycket om kriget i A)
- Bomliberalernas sista vapen: sorg och patriotism, Jan Guillou, AB
- Obamas storoffensiv i Afghanistan: Vi kommer i fred. 12 civila varav fem barn dödade, Det progressiva USA.
- Vilka är de nya talibanerna, schlaug.se
- Inga fler medaljer från Afghanistan…, Kildén & Åsman
Gräver guld åt USA, Mikael Nyberg, AB