Här säger Jan Björklund (fp), enligt SvD, apropå att flickor i nian har bättre betyg än pojkarna i alla ämnen utom i idtrott, att:

Flickor mognar tidigare än pojkar, och ju mer skolans arbetssätt förändras mot att elever ska ta mycket eget ansvar, desto mer kommer mognadsskillnaden att ge utslag.

Det här är inte precis någon ny upptäckt. Redan på den tiden jag sökte in i realskolan (som senare ersattes med högstadiet), år 1957, kvoterades pojkar in på läroverken. De kom in där med lägre betyg än vi flickor, just med argumentet att flickor ju ”mognar tidigare”.

Men, då undrar vän av ordning, när kommer pojkarna ikapp vad gäller mognadsgrad? Är det under gymnasietiden? Är det efter densamma, ja först när de blivit utnämnda till VD:ar kanske? För någon gång måste de ju både komma ikapp och gå förbi kvinnorna i mognadsgrad och förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt, av arbetslivets struktur att döma. Det är ju pga männens stora förmåga att göra just detta som det nästan bara sitter män i ledande positioner i de större företagen.