Söndagen den 21 februari lade vi ut bloggposten om vad som ligger bakom att denna hårda vinter fått så mycket större konsekvenser för järnvägstrafiken än tidigare kalla och snöiga vintrar. Nu börjar även gammelmedia röra på sig.

Idag på morgonen intervjuade radion Lars Yngström. Han berättade att de viktigaste åtgärderna för att få järnvägen att börja fungera igen är att ploga järnvägslinjerna och ta bort snön från de stora bangårdarna. Han berättar vidare att tågen måste avisas regelbundet. För detta har det byggts stora uppvärmda hallar där tågen kan stå när de inte används, t.ex. nattetid. Men dessa används inte.

Här måste jag kanske ge lite bakgrund. När SJ splittrades upp 1988 skapades ett särskilt bolag, Jernhusen, som fick alla stationsbyggnader och andra byggnader som hörde till järnvägen. Det dagliga underhållet av tågen, städning m.m., privatiserades, d.v.s. upphandlades från olika bolag. Jernhusen skulle gå med vinst och satte rejäla ”marknadshyror” för dem som ville använda byggnaderna. Städ- och underhållsbolagen ville också gå med vinst och föredrog att ställa upp tågen utomhus. Slutresultatet har blivit att uppställningshallarna står tomma och att tågen inte blir avisade varje vecka, vilket Yngström rekommenderar.

Sedan kommer radion in på de 30 ”snöplogslok” som anskaffades på grund av erfarenheterna från snövintern 1965/66. Banverkets Tommy Johnson ska ”undersöka om de kan användas mer”. Jag kan ge lite bakgrund även här. Omkring 1970 levererades alltså 20 snöplogningslok littera Tc för linjetjänst till SJ. Vid samma tid levererades 10 tyngre snöplogningslok littera Tb, speciellt avsedda för att röja stora bangårdar från snö. Idag är två, eller kanske tre, av de 20 ursprungliga Tc-loken i drift. Av de 10 Tb-loken finns, enligt de uppgifter jag har, fyra stycken som skulle kunna användas. Om något av dem används för snöröjning idag vet jag inte.

Även en lokal radiokanal har hakat på. SR Östergötland har ringt upp Infranord, som tidigare hette Banverket Produktion, och frågat vad de egentligen sysslar med. I sitt svar kommer Niclas Reinikainen, Vd på Infranord, med några felaktiga uppgifter. Att de återinvesterar i den takt det behövs är ju uppenbart lögnaktigt. Om de hade investerat tillräckligt i ny snöröjningskapacitet så hade järnvägen inte haft så stora problem denna vinter. Påståendet att Tb- och Tc-loken har tjänat ut som lok är också fel. 2009 satt det en arbetsgrupp som skulle utreda behovet av snöplogningslok och gruppen rekommenderade att alla kvarvarande lok skulle renoveras och vara kvar i drift. Trots detta skrotades ytterligare ett Tc i november.

Mellan 1968 och 1987 levererades 123 stycken T44-lok, med samma grundkonstruktion som Tb, och nästan alla av dessa är fortfarande i drift. Man håller nu på och moderniserar ett antal av dem, så att de ska fungera i ytterligare kanske 20 år.

I mitt förra inlägg tog jag också upp de stora kostnader som det innebär om man inte kan hålla i gång järnvägssystemet vid snö och kyla. Även beträffande detta hade radion en del att säga på morgonen, men redan igår hade Svensk Åkeritidning samma sak på sin hemsida under rubriken ”Green Cargo klarar inte godstransporterna på järnväg”. (Green Cargo är det bolag som fick hand om godstrafiken när SJ splittrades.)

Green Cargos informationsdirektör menar att den snöröjning som förr gjordes av banorna mellan stationerna måste återupptas. Han sammanfattar: ”Det är en samhällskritisk situation som slår mot både Sveriges import och export. Vi kan inte längre serva landets industrier med insatsvaror och nu kommer produktionsneddragningar och produktionsstopp inom näringslivet.”

Slutligen kan jag meddela att ”En avreglerad och konkurrensutsatt snövinter” kommer att tryckas som debattartikel i det nummer av ETC Göteborg som utkommer på fredag. Artikeln ligger redan ute på deras webb. På samma webbplats har Johan Ehrenberg idag lagt ut en artikel på temat trafikkaosets kostnader.

/Dan Gmark

Länkar:
- Sveriges Radio
Järnvägens snöplogslok skrotas, SR P4 Östergötland
- Banverket utvärderar kontrakt, SR P4 Östergötland
– Svensk Åkeritidning
– En avreglerad och konkurrensutsatt vinter, ETC Göteborg
– Johan Ehrenberg: Vad kostar trafikkaoset? ETC
- Miljöpartiet vill storsatsa på järnvägen, DN
- Kaos kostade 150 miljoner på en dag, GP
- Green Cargo kräver skadestånd för snökaos, E24
– Kaos istället för service och säkerhet, Ett Hjärta Rött