Inför förra valet förde jag ”Skandalkalendern” (se länk till höger här), gjorde en kalender över alla skandaler om de olika partierna som media publicerade i akt och mening att smutskasta politiker inför valet. Den saken är redan gjord en gång och är därför inte lika intressant inför det här valet, dessutom var det så mycket arbete med kalendern att hade jag anat det när jag började, så hade jag aldrig påbörjat projektet.

Inför det här valet funderar jag, apropå Mats Odells uttalande om ”Tobleronepolitik”, att istället föra en kalender över den smutskastning politiker ägnar sig åt genom personangrepp och användandet av ordval med enda syfte att misskreditera personer i oppositionen och därmed motståndarnas politik. I det här uttalandet säger Mats Odell, indirekt men otvetydigt, att Mona Sahlin köpte Toblerone och skickade räkningen till svenska folket, vilket hon inte gjorde. Ett klart och missledande personangepp alltså.

När Åsa Torstensson säger att hon inte förstår vad göteborgarna har i Borås att göra, som förklaring till att hon inte anser att det behövs en snabbspårsjärnväg mellan Göteborg och Borås, så slår det mig att man kunde föra en ”dumhetskalender” eller en ”inkompetenskalender” också, eller istället. Som påpekas i Borås Tidning idag, så är sträckan Göteborg- Borås den tredje största pendlingssträckan i Sverige med lika många pendlande i båda riktningarna. Som infrastrukturminister borde Åsa Torstensson känna till den saken (Tyvärr  hittar jag inte Ulf Olssons utmärkta svar till ÅT i Borås Tidning ”Torstenssons oförsvarliga groda”, bara en kortare resumé).

Båda alternativen innebär förstås problem med gränsdragningar. En ”Dumhets/inkompetenskalender” kräver vidlyftiga undersökningar i sakfrågor som nog gör sig bäst i enskilda bloggposter och som andra bloggare bidrar med på föredömliga sätt, så det alternativet slopar jag nog direkt. En ”Smutskastningskalender”, av det slaget jag tänker mig, kräver å andra sidan någotsånär förnuftiga urvalskriterier.

Jag tänker mig ungefär de här kriterierna:

1: Smutskastningen ska göras av regeringsledamöter eller regeringspartiernas presstalesmän eller partisekreterare, av partiledare och partisekreterare, av tidigare (den förra regeringens) eller nu påtänkta ministrar, vad gäller oppositionens politiker.

2: Smutskastningen ska bestå i uttalanden som inte klargör något i sak utan som har som enda syfte att få människor att associera den angripna personen och hans/hennes parti till något negativt, i stil med Odells Tobleroneuttalande.

Synpunkter , goda idéer eller förslag från bloggens besökare, till praktiska avgränsningar och kriterier mottages med tacksamhet. De här problemen tål att tänkas igenom noga innan ett nytt ”kalenderprojekt” påbörjas nämligen. Det måste vara genomförbart och dessutom kräva en arbetsinsats som inte blir alltför omfattande.

/Kerstin

Länkar:
-  KD-tal om Toblerone fick rödgröna att ilskna till, DN
-  Boråspolitiker ger minister svar på tal: ”Hon är dummare än tåget”, Borås Tidning