På P1 i går morse hördes något som senare inte upprepades i nyheterna. Det sades att svenska underleverantörer till somliga storföretag har order från dessa att en viss procent av underleverantörernas varor måste vara tillverkade i låglöneländer som Kina eller Polen.

En intervjuad person från Gnosjö berättade att somliga mindre underleverantörer därför ljuger om var deras produkter är tillverkade, säljer varor som är tillverkade i Sverige under beteckning att de är tillverkade i ett låglöneland.

Några storföretag försöker alltså tvinga svenska företag att lägga ut sin produktion till låglöneländer, och detta tycks inte ha med priset på varorna att göra, utan vara en ren kampanj för att skapa högre arbetslöshet i Sverige.

Dessa storföretag växte sig alltså stora en gång för att svenska folket, med sina skattepengar och via statens offentliga upphandlingar, möjliggjorde för dem att bli just stora. Nu tackar de svenska folket genom att försöka kväva det.