Häromdagen ramlade det ner ett brev från Pensionsmyndigheten i min brevlåda. Det kom för att jag tillhör dem som inte placerade sina pensionspengar aktivt utan lät dem stå kvar i premiesparfonden. Det gjorde jag av principiella skäl och i ilska över tilltaget att börja spela på börsen med våra pensionspengar. Jag vägrade på så sätt att delta aktivt i detta apspel med våra inbetalade pengar.

Så visade det sig att just denna fond gick bättre än de flesta andra fonder man kunde placera i. Det visade sig också att ”alldeles för få” personer aktivt valde aktiefonder, i synnerhet bland de unga. Det var ju helt misslyckat när vi nu alla skulle lära oss att bli aktiespekulanter och lära oss att älska aktiemarknaden. Alltså beslutade Alliansregeringen, för en tid sedan, att nu skulle man tvinga alla att placera sina pengar aktivt och de som vägrade, ja de skulle minsann få stå sina kast.

Så här skriver man i brevet:

…Dina pengar flyttas automatiskt över till AP7Såfa den 22-23 maj.

Vad är AP7 Såfa?

Det är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt  ju äldre du blir. Risknivån i A7Såfa är hög när du har långt kvar till pensionen men den sänks stegvis från 56 år sålder. Syftet är att du först ska ha möjlighet till bra värdeutveckling genom den höga risken (min kursivering) och sedan ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer.

……………..

Vill du inte att dina pengar ska föras över till AP7Såfa?

Då gör du ett fondbyte senaste den 18 maj…….

Har du nyligen valt bort Premiesparfonden, ber vi dig bortse från detta brev.

Alltså, säger regeringen med sitt beslut att, ”nu ska vi djävlas med alla er som inte bryr er om att bli aktiva aktiespekulanter med era pensionspengar och sätta era pensionspengar i fonder som är riskabla och ju yngre du är desto riskablare ska dina pengar placeras. Är du ung kommer du alltså att riskera att förlora mer pengar om du trilskas och vägrar bli en glad, aktiv aktiespekulant”.

Så agerar kapitalets kreatur.

/Kerstin

Länkar om den ekonomiska krisen och om hur finansmarknaden rånar oss:
- Volatility is Back With a Vengeance. Capitalism without Capital, M Whitney. counterpunch,org
- Greek, Germans and Bankers. The Return of the Ancien Règime, TP Wilkinson, counterpunch.org
- More Trouble Ahead. The European Union’s Dangerous Game, M Wiesbrot, counterpunch.org
- Greece Today, US Tomorrow. The People v. the Bankers, M Hudson, counterpunch.org
Läs om hur kapitalister köper åtgärder från Moderaterna:
- Varför M:s finansiering är skum och varför den skiljer sig från LO:s stöd till S, Alliansfritt Sverige
- ”Thumbs Down” on EU Bailout.  Why Rescue Bankers? M Whitney, counterpunch.org

*****

Tillägg 16/5 kl. 12.30: Det kom en kommentar, från gästbloggaren Dan Gmark, som jag för fram här som ett tillägg:

Det är inte vanlig aktiespekulation, det är extrem spekulation

Det är i en fond för extrem aktiespekulation som Pensionsmyndigheten kommer att placera ”soffliggarnas” pengar. För dem som är under 55 gäller det 100 procent av deras premiepensionspengar. AP7 Aktiefond kommer att placera i derivat, terminer och swappar, alltså de ”finansiella produkter” som fick dåligt rykte efter bankkraschen 2008. Det är väl på grund av dessa ords dåliga klang som det inte går att få fram via Pensionsmyndighetens hemsida vilka papper de nya fonderna kommer att placera i. Men på ekonomisajten Morningstar kan man få besked. Jag citerar:

Den gamla strategin rensas med fyra viktiga ändringar i förvaltningen. Viktigast i den nya fonden är att risken höjs med hjälp av derivat (terminer och swappar) till 150 procent av en global indexfond. Det motsvarar ett lån av samma storlek som halva kapitalet i fonden. Men lån är inte tillåtet, så istället ökas exponeringen mot aktier globalt med hjälp av olika finansiella kontrakt.

………

Nästa viktiga ändring är att valutasäkringen upphör.

……….

Den tredje ändringen är att försöken att uppnå en jämnare värdeutveckling med hjälp av hedgefonder och onoterade aktier upphör.

……………

En stor förändring är också att Sjunde AP-fonden slutar att anpassa förvaltningen till vad de aktiva väljarna har valt (en feg strategi som tack vare lägre kostnader skulle garantera att Premiesparfonden överträffade snittet för de aktiva väljarna)…..

Hundrafemtio procents risk betyder att om världens börser stiger med 100 procent så stiger AP7 Aktiefond med 150 procent. Men om det inträffar en global börskrasch, som till exempel 1929, så kommer de tillgångar som placerats i en fond av denna typ att i princip utraderas.

– Pensionsmyndighetens information på nätet
– Morningstar berättar om den nya fonden:

/Dan Gmark