Den s.k. Uppsalamodellen har utvärderats, läser jag i senaste numret av Forskning och Framsteg (nr. 5 sid 6). Det är modellen där man ställer ”hårda krav” på de arbetslösa, det där som är att bry sig enligt folkpartiet. De arbetslösa är tvungna att söka arbeten på heltid för att få bidrag.

Utvärderingen gav vid handen att heltidsarbetssökandet inte gav resultat.

Borde man inte ha kunnat förutsäga det? Att tro motsatsen är som att tro att ju fler nitlotter man har i ett lotteri desto fler kommer att kamma hem högsta vinsten.