Man brukar säga att från barn och dårar får man höra sanningen. Det är förstås helt fel för det är från de äldre man får höra denna.

Åke Ortmarks begynnelsereplik i sommarprogrammet, för fem minuter, sedan är belägget :-)

De äldre har skaffat sig erfarenheter och kunskaper, och de behöver inte kröka rygg längre. Måhända är det därför man vill höja pensionsåldern och droga ner alla äldre som redan gått i pension?

Tillägg kl. 14.30: Resten av Ortmarks sommarprogram bestod väl mest av indirekta sanningar, sådana som man får läsa mellan raderna, men han kanske vill skriva fler böcker om makten :-)