Apropå orsakerna till kravallerna i Rinkeby och Rosengård återanvänder jag här en kommentar, men lätt redigerad, som jag lade in på bloggen Björnbrum: (1

Jag vet inte allt om orsakerna till det som händer nu, med allt fler kravallande invandrarungdomar. Men från mina år som sfi-lärare har jag nog några delförklaringar.

De flesta i det här landet tycks inte ha en aning om hur illa vuxna invandrare kan behandlas i Sverige. Då, i början av 90-talet, när man fortfarande behandlade hedenhössvenskar anständigt men för första gången i mitt liv började tala om flyktingar och invandrare som problem, gigantiska sådana, såg jag sådan behandling av flyktingarna ute i kommunerna att jag inte trodde sådant var möjligt i det anständiga land som jag betraktade som mitt. Sedan dess har den borgerliga ”hårdare-tagismen” slagit igenom vad gäller alla människor så att man börjat behandla en massa hedenhössvenskar likadant. Människosynen i samhället har förändrats kapitalet från början av 90-talet, vilket av naturliga skäl inte är känt för dem som är under 40.

Vad tror ni att flyktingarna (eller svenskar också förresten) gör när de kommer hem, efter att ha blivit ordentligt förnedrade på ett socialkontor eller på en flyktingmottagningskontor? Jo, de beklagar sig för varandra förstås, talar med varandra om hur ohyfsade, ociviliserade svenskarna är och hur hemskt det svenska samhället behandlar dem. Det är deras enda sätt att bearbeta vad de upplevt.

Vad tror ni barnen gör? Jo de lyssnar och de lär sig att deras föräldrar behandlas illa i Sverige och att de inte har anledning att identifiera sig med Sverige. 

Föräldrarna blir inte gangesters och ställer till kravaller för de har inte uppfostrats till sådant, men deras barn, som sedan barnsben har hört om hur vidrigt det svenska samhället är, och som dessutom själva inte får någon plats i det, de växer knappast upp till vuxna som respekterar detta samhälle, det samhälle som behandlat deras föräldrar illa och nu även dem själva.

Många förnedrade barn och ungdomar beklagar sig inte bara och lider – de går till aktion. De överdriver, de förstår inte hur de skadar sig själva. De har bara insupit förakt och hat gentemot det svenska samhället under hela sin uppväxt – och ett, enligt min mening, många gånger fullt berättigat sådant. Det de inte kan identifiera sig med, varför ska de vara rädda om det?

De här kravallerna beror på den förda politiken. Det tar fem år att skapa en värstinggeneration. Sveriges politiker och media, både tidningar och radio och TV, har arbetat intensivt för att producera värstingar på löpande band sedan 20 år tillbaka och idag gör de det både bland invandrare och hedenhössvenskar. Värst i sammanhanget är de borgerliga även om Socialdemokraterna, sorgligt nog, tog över den förra borgerliga regeringens människofientliga inställning, politik och retorik när de åter kom till makten 1994.

Jag önskar att jag, så här några månader före valet, med liv och själ kunde gå in för att stötta och arbeta för Socialdemokraterna, det parti som jag ansett mig tillhöra tidigare. Det kan jag tyvärr inte göra, men det finns ju grader också i helvetet och av två onda ting föredrar jag avgjort det minst onda – de Röd-gröna. En Alliansperiod till vore mer än förödande för Sverige. Det går fort att riva ett bra samhälle och tar mycket lång tid, om det ens är möjligt, att bygga upp det igen. Vad gäller de Röd-gröna så kan man ju ändå hoppas på förbättringar och troligen vara ganska säker på att det inte blir lika eländigt som med ytterligare en Alliansperiod.

/Kerstin

Länkar:
1) Varför kasta sten på brandmän? Björnbrum
- Nya upplopp i Rinkeby, DN
- Fler bränder i Rinkeby, DN
- Utanförskapet för ungdomar ökar i Rinkeby, DN
- Upplopp i Rinkeby, AB
-  Brand i Rinebyskolan, AB

-