De första gångerna vi, några andra bloggare och jag, var med i bloggpanelen i Studio 1, lyckades journalisterna ställa oss tre bloggare, som hade helt olika politiska grundinställningar, frågor som vi var löjligt överens om.

Idag lyckades man ställa tre frågor till oss som samtliga var av världsproblemkaraktär, där vi inte alls var överens och som var och en av oss tre i bloggpanelen hade behövt en timmes radioprogram var för att förklara vad vi anser om och varför, men vi får tre meningar var på oss att säga vad vi tycker. Vilka lyssnare kan vara intresserade av dessa tre meningar?

Två av dagens tre frågor har jag i helt undvikit att skriva om på bloggen, om Israels politik och om hur vi ska förhålla oss till denna samt frågan om Vattenfall och elpriserna, av det enkla skälet att de kräver alldeles för mycket utrymme för att jag ska klara av att avhandla dem seriöst ens på en blogg, där man inte heller kan använda hur mycket utrymme som helst för varje inlägg, om det ska bli läst

Måste dock säga att jag tycker att de andra två deltagarna i de senaste bloggpanelerna, Fredrik R Krohman (m) och Björn Pedersen (c), har kommit med en hel del förnuftiga synpunkter och att de sagt somligt av det som borde sägas men som normalt inte sägs i massmedia (fast vi inte alls är överens i Israelfrågan eller i frågan om Vattenfall och elpriserna, och fastän jag inte kan säga att jag håller med dem om vad de skriver på sina bloggar).

Länkar:
Krohnmans BLOGGDIZZ
Björn Pedersens Bloggen Bent
Studio 1