Motvallstanten läser debattartikel av Mona Sahlin m.fl. i GP 26/8.

Monopol

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern