Jag tyckte att Högerpartiet begick en ren våldtäkt på svenska språket när man 1969 döpte om sitt parti till Moderata samlingspartiet, ”Moderaterna” i dagligt tal. Därmed fördärvade de det tidigare så användbara ordet ”moderat”.  Men det var nu ingenting mot den gängvåldtäkt den här regeringen, med sin utpräglade högerpolitik, har begått mot detta samma språk.

Värst har Moderaterna varit. Att kalla sig ”arbetarparti” för att man för en politik som handlar om att piska människor till arbete, vare sig det finns arbeten att få eller inte, vare sig människor är så friska att de kan arbeta eller inte, är ett lingvistiskt nidingsdåd av sällan skådat slag.

/Kerstin