Maud Olofsson anser att vi alla ska bli som ”flitiga bävrar”. Jag har bott i närheten av ett bävertillhåll uppe i Dalsland. Djuren gick ordentligt illa åt omkringliggande lövskog. Ett stort område runt bäverfördämningen såg närmast ut som om det varit utsatt för flera Gudrun-stormar efter varanda, avgnagda och kullvräkta trädstammar huller om buller.

Så man kan ju undra vad Maud Olofsson tänker sig för det framtida borgerliga Sverige – totalt kaos?

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern