.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Med konsekvensen många nattsvarta år för oss vanliga människor – men inte för de rikaste förstås.