Kan någon ge mig ett exempel på en stat där man lyckats bygga upp ett välfungerande infrastruktursystem, bra järnvägar, bra vägnät, bra energidistributionssystem, bra avloppssystem, bra vattendistributionssystem etc. enbart med hjälp av privata initiativ och privat kapital och utan statlig inblandning. Det kanske finns men jag kommer inte på något.