De senaste månaderna har alltfler fått upp ögonen för det faktum att många gamla medicineras sönder, till stora och onödiga samhällskostnader och till stort lidande för de gamla själva och för deras anhöriga. De gamla får mediciner som de ramlar och bryter lårbenshalsen av, de får mediciner som gör dem så oroliga att de inte kan sitta stilla, de får mediciner som gör att de drabbas av sväljproblem och inte kan äta mm mm. ( här en av de många artiklar som publicerats om saken på sistone).

Det dystra med alla dessa artiklar är att man ständigt lägger ansvaret i tomma luften. Man menar nästan alltid att problemet förorsakas av att många gamla har för många förskrivande läkare där den ene läkaren inte vet vad den andre gör, varför det inte blir någon kontinuitet i medicineringen och utvärderingarna av förskrivningarna uteblir. Det kan förstås förhålla sig så på somliga ställen, men det finns också ganska många exempel på hur en och samma läkare bara vräker på gamlingar mer och mer olämpliga mediciner och hur de försöker medicinera bort biverkningar av en onödig medicin med en annan lika onödig sådan och hur de gamla i stort sett faller samman av just medicinförgiftning. Jag har sett det här, på nära håll, ett antal fall, men kan förstås bara skriva om min egen gamla mamma och om vad som drabbade henne.

Hur vore det att erkänna att ett stort antal läkare endera inte vet, eller inte förstår vad de sysslar med eller – ja vad ska man tro om man inte frånkänner dessa läkare insikter om de åtgärder de sätter in?