Med anledning av alla de unga, förhoppningsfulla och inför mina påståenden, om att den förra borgerliga regeringen var en katastrof för Sverige, klentrogna moderater och liberaler som ibland kommenterar på den här bloggen, kan jag inte låta bli att citera vad fondkommissionären Tomas Fischer skriver i Svenska Dagbladet idag:

1991-1992 ledde Carl Bildt som regeringschef det så kallade kronförsvaret, som slutade med att riksbankens valutareserv tömdes till glädje för George Soros och andra insiktsfulla aktörer som gjorde enorma vinster med motsvarande förluster för det svenska samhället.
Storbritanniens finansminister Norman Lamont fick då frågan varför inte den brittiska regeringen liksom den svenska försvarat valutan in i det sista: ”we used our common sense” (vi använde vårt förstånd) blev svaret.
Behöver en svensk utrikesminister verkligen inte kunna något om hur finansiella marknader fungerar?
Det torde vara svårt att hitta någon vars okunnighet på området är så väl dokumenterad som Bildts.

Just det, den förra borgerliga regeringen ruinerade Sverige och otaliga var de enskilda och småföretagare som fick sina ekonomier totalt sönderslagna och otaliga är de som ännu idag betalar för den inkompetens med vilken regeringen Bildt styrde Sverige. Nu har vi en ny borgerlig regering som troget går i den förras fotspår. Den börjar med ett släggslag mot facken och mot den forskning som handlar om de anställdas villkor (Arbetslivsinstitutet), fortsätter så med att dra in pengar som var avsedda för dem som just står i begrepp att starta eget, efter att de förberett sig noga, liksom med att dra in pengar till forskning om småföretagarnas villkor. Var kommer deras nästa släggslag att träffa och vilka kommer det att krossa? En enda sak kan vi vara säkra på vad gäller den frågan, det kommer inte att drabba de redan rika.

Länk:
Fischer i SvD Brännpunkt –

Protestera mot förändringarna av A-kassan -klicka och skriv på