”Jodå ”, säger Bodström i Ekot idag, om den föreslagna terroristlagen, ”det är en ny rättsprincip”.

Nej detta är inte en ny rättsprincip. Det är en utpräglad orättsprincip. Förslaget innebär inget mindre än avskaffande av rättsstaten. Att han inte skäms, att de socialdemokrater som stödjer förslaget inte skäms. Att de liberaler, som alltid berömmer sig av att värna om de enskilda människornas integritet och som inte häver upp sina röster och protesterar mot lagförslaget, inte skäms! Det har sagts av andra redan men förtjänar att upprepas: Man kan inte skydda demokratin genom att avskaffa den.

Det är mycket svårt att tro att de här lagarna mot terrorism verkligen handlar om att skydda oss mot eventuella terrorattentat från (- ja från vem och vilka?), även om framtida sådana skulle kunna kosta ett antal människor livet. Jag ser bara en rationell orsak till att stifta dem, att det handlar om att skaffa sig ”lämpliga” maktmedel för en framtida situation med tilltagande ”social oro” och med inhemska uppror mot den ekonomiska makten och de politiska eliterna, mot dem som utarmar fler och fler människor. En stor kader arbetslösa, som kläms åt allt hårdare, kan ju förvandlas till ett hot mot de ekonomiska eliterna.

När lagen är antagen är det för sent att protestera!


Jinge
bloggade om saken i förrgår.

Tillägg 22/10: Detta blogginlägg lästes upp i sin helhet i P 1:s bloggkrönika 22/10. Det tackar vi för, ämnet är synnerligen angeläget.