Så fortsätter det då, utarmaningen av vår stats, alltså svenska medborgares gemensamma rikedomar och ägodelar. Privatisering kallas det och innebär att alla de företag och verksamheter som svenska folket byggt upp med sitt arbete och sina skattebidrag säljs ut till privata ägare. Dessa använder sedan de här företagen för att skinna oss och plocka vinsterna ur Sverige utan att skatta för dem. De gör allt de kan för att slippa bidra till samhället vars nyttigheter företagen använder sig av, såsom infrastruktur och transportväsendet.

Nu är det Nordea som Alliansen börjar sälja ut och vad jag förstår tänker man även sälja ut Vattenfall. Det förklarar nog varför man inte vill tvinga Vattenfall att sänka priserna, för det skulle kunna leda till lägre bud på företaget. Det var nu ingen slump att regeringen tvingade Apoteket att höja sina priser inför utförsäljningen.

Så nu undrar vän av ordning: Vi svenskar äger (fortfarande), tillsammans, Vattenfall och vi ägde Apoteket och en mängd andra företag som regeringar har sålt ut. Vem har gett våra regeringar tillstånd att sälja ut denna vår gemensamma egendom? När tillfrågades svenska folket om det önskade sälja ut de här företagen, som levererade nyttigheter till oss alla till i princip självkostnadspris, alltså väldigt billigt och utan att de genererade rena vinster som rann ur landet till något av skatteparadisen? Vad jag minns har vi aldrig haft någon folkomröstning om dessa utförsäljningar. Alltså undrar jag om man inte borde anmäla regeringen för trolöshet mot huvudman alternativt stöld/häleri?

Staten ska inte äga företag, säger Alliansregeringen, för den sköts effektivare av privata ägare. För det första är det ju underligt om dessa privata ägare är effektivare, att deras produkter, vare det elektricitet eller läkemedel, inte säljs ännu billigare efter privatiseringarna än när staten, alltså vi själva, ägde dem. För det andra är det underligt att andra stater anses så mycket bättre än vår egen stat, vår egen regering alltså, att sköta svenska företag. En hel del av företagen har ju sålts till just andra stater, inte till privatpersoner eller privatägda bolag och företag. Menar Alliansen att den är mycket sämre på att sköta företag än regeringarna i England, Tyskland, Frankrike eller Finland? I så fall, är det inte dags att vi avsätter vår regering? Den missköter sig uppenbarligen – å det grövsta?

När vi har sålt ut de sista resterna av våra gemensamt ägda företag och naturresurser, vilket väl snart är fallet (bara skogen som inte är såld än, men den står väl också på tur gissar jag), så har vi alltså förvandlat Sverige till en råvaruproducerande koloni i utkanten av EU. Råvaruproducerande länder utan makt över de företag som verkar där, brukar inte bli rika.

Det här var inte riktigt vad man lovade oss när vi rösta om medlemskap i EU (då röstade vi snarare om Europas övriga länder skulle få gå med i Sverige) och sen fick vi dessutom inte rösta om Lissabonfördraget.

När politikerna nu ändrar vår grundlag så att Sverige helt underställs EU då låtsades man inte ens om vad som var på gång.

Enligt grundlagen ska grundlagar ändras genom att de har majoritet vid två omröstningar med mellanliggande val. Tanken med denna lag är att svenska folket ska ges en chans att säga vad de anser om ändringen i ett val. Men inför valet var det tyst som graven om den första omröstningen. Jag undrar hur många svenskar som ens vet att vi just håller på att avsvära oss överhögheten över vårt land med denna nya grundlag. Själv visste jag för en halvtimme sedan inte ens om man fattat det andra beslutat om grundlagsändringen än (det gjorde man tydligen i november 2010). Media har inte direkt ansträngt sig för att sprida information om saken varken före valet eller efter. Det här tigandet kan inte förstås på annat sätt än att man medvetet för medborgarna bakom ljuset med medias medvetna medverkan.

/Kerstin

Länkar:
– Staten säljer Nordea, SvD
– Nordea säljs ut, EkonomiNyheter
– Privatiseringar för prishöjningar 2: Hur fungerar en marknad? Vänsterekonomerna
– Det går att handla massor av statligt ägda och distribuerade alkoholdrycker på Systemet – men staten är finska staten, Enn Kokk
– Skandalen med grundlagsändring i smyg, StAn
– Nästan alla överens om grundlagsändring, Ekot, SR

Rekommendrad läsning:
-Vad är förnyelse? Anne-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens tankesmedja
- Borg predikar sänkta löner och ökade klyftor, Ett Härta Rött