Vi sitter utan ström sedan i morse och torde få klara oss utan ett bra tag. Endast en stor lönn och en tremeters grantopp nedblåsta på tomten, nockplåten på taket hänger och skramlar och alla utfarter från huset är spärrade av nedfallna trän.

Dystert, övermåttan dystert!