Vänstern beskylls regelmässigt för att ägna sig åt konspirationstänkande. Även om talet om att ”man inte ska tro på konspirationer” inte blev populärt förrän för omkring 15 år sedan, så beskylldes vänstern för att ha fel om det mesta redan dessförinnan.

Desto intressantare att idag konstatera att ett antal av vänsterns ”lögner” numer inte bara har visat sig vara sanningar, de som anklagades av vänstern då och förnekade, skryter idag till och med med att de för 25-40 år sedan gjorde precis det vänstern påstod då.
Så var det exempelvis absolut inte sant, när det begav sig, att USA var inblandat i Chilekuppen. De vänsterintellektuella som hävdade detta beskylldes för att vara rena lögnhalsar. Idag skryter USA och CIA med att man var just precis inblandade. Visserligen talar man fortfarande inte om hur det faktiskt gick till men man förnekar i alla fall inte inblandningen längre – man skryter alltså tvärtom med den. Sak samma med vänsterns påståenden om samverkan mellan svensk säkerhetstjänst å ena sidan och CIA och NATO å den andra. Den förekom inte, det var en ren lögn påstod politiker och ansvariga. Idag använder man sig av just förekomsten av detta samarbete som argument för att dra in oss i NATO: Vi har ju i alla fall samverkat med USA och NATO hela tiden, hurra vi var på rätt sida hela tiden.
Även vad gäller avlyssning hade vänstern rätt. Nejdå, sådan förekom verkligen inte alls. För inte så länge sedan använde Bodström det faktum att man alltid har avlyssnat människor, och olagligt, som skäl för att göra precis just detta lagligt: Eftersom vi alltid har gjort så, kan vi lika gärna legalisera vanan.

Vad hade man sagt om den, som för några år sedan hade påstått att USA var fullt kapabelt att bryta mot alla demokratiska principer, både i sitt eget land och i Europa, att man hade goda skäl att förvänta sig att USA snart skulle inrätta hemliga fängelser, både i Europa och i andra världsdelar, för torterande av människor, varav de flesta var helt oskyldiga, och att EU:s ministrar skulle acceptera sådana hemliga fängelser inom Europas gränser, samt att CIA med somliga EU-ministrars goda minne snart skulle komma att hämta och frakta runt påstådda terrorister till och mellan dessa hemliga fängelser? Jo, de allra flesta hade sagt att den som påstod eller föreslog något sådant var en ren galning, ett allvarligt och sjukligt offer för ett vanvettigt konspirationstänkande.

Tänk så saker kan förändras. Och verkligheten överträffar dessutom ofta våra värsta farhågor – ironiskt eller hur?

PS 25/1 kl. 01.15:
Jag skrattar gott och hjärtligt efter att nyss ha läst senaste inlägget på Mr Browns blogg. Ta en titt på det också.

Länkar:
GP, om EU:s utredning av de hemliga fängelserna och transporter av hemliga fångar
AB, Fridolin om CIA:s fånläger/transporter inom EU
Motvallstanten, satirisk animering om fakta
Bloggen ”Biology and Politics” ger ännu ett exempel

Tillägg 25/1: en källa vad gäller avlyssning:
Pockettidningen R, nr 4/2006: Någon kan höra – om avlyssning och övervakning.