Nato använder så träffsäkra bomber, sägs det, för att inte skada civila får vi anta. Men nu har några bomber över Tripoli tydligen dödat Ghadafis son samt flera av hans barnbarn. Men nejdå, de här bomberna var inte alls ämnade att döda Ghadafi, sägs det från Natohåll, fast man redan klart deklarerat att Ghadafi måste bort, och fast USA redan tidigare försökt mörda honom.

Dags att man från Natohåll (läs USA-håll) bestämmer sig: Endera träffar bomberna inte bara militär- och noggrant utvalda mål utan även icke-avsedda  mål och därmed då och då också civila, eller så var målet just att döda Ghadafi och hans familj. Något mellanting finns inte här. Hur dumma tror Natos ledare och de bombande Västländernas att vi är?

Ännu märkligare  just nu, borde alla som hurrat över bombningarna i Libyen tycka, är att invånare i Tripoli tycks vilja ta hämnd på FN:personal som är stationerad i Tripoli varför man beslutat att evakuera denna personal. (1) Det borde man inte behöva göra om Libyens folkmajoritet var negativ till Ghadafi och ville bli av med honom. Då borde folket i hela Libyen, även i Tripoli, ha jublat när bomberna föll över Ghadafis och hans söners hem. Det återstår en hel del att förklara här alltså. För att inte tala om att Nato nu har försatt sig i precis den situation man skapade i Irak.

Kanske vi  finner förklaringen i den här videofilmen, hopsatt av Brian Souter i Australien (2):

What you dont know about the libyan crisis

(Tack Alexander för tipset)

Den här filmen visar hur snabbt demonstrationerna trappades upp till ett regelrätt inbördeskrig, alltså hur ”resningen” i Libyen var något helt annat än de fredliga demonstrationer vi såg tidigare i Tunisien och Egypten, just det som jag reagerade mot och som gjorde mig misstänksam vad gäller vad som hände i Libyen, även om jag hade väldigt lite kunskaper om vad som hände där. Idag har jag lite mer av den varan. Det kommer fram mer och mer på nätet för dem som vill ta del av en annan bild än den vanliga propagandabild vi matas med. Den mer uttömmande bilden får vi nog vänta på tills det gått en tid dock.

Jag kan inte garantera att filmen ovan ger en mer korrekt bild av skeendena i Libyen än Västvärldens media och Al Jazeera gett men om inte annat så visar den att det går, om man vill, att framställa skeendet där på ett helt annat sätt än vi fått det redovisat i våra media här i EU och i USA och att det definitivt finns människor i Libyen med en helt annan åsikt om Ghadafi än den vi bringas att tro att ”libyerna” hyser, vilket även dagens ilska i Tripoli över bombandet där tyder på.

Nu rapporteras även hos oss hur Väst och rebellerna, på vars sida Nato och Sverige krigar, vägrar att tala med Ghadafi – igen. Det är inte att försöka uttömma alla och fredligare möjligheter för att skona civila, det är att demonstrera att man vill bomba och att man struntar inte bara i Ghadafi utan också i civila libyer.

Nedan en video där den intervjuade varit i Libyen och försökt ta reda på om påståenden om Ghadafis bombningar av den egna befolkningen har fog för sig, de  bombningar som utgjorde grunden för FN-beslutet att börja bomba Libyen:

NO SIGNS Gaddafi bombed Tripoli – Another US/NATO war on false claims!

De som ingår i den omtalade undersökningsgruppen erkänner att de inte är professionella bedömare, men menar att de i alla fall gör vad ingen annan velat göra, försöker ta reda på sanningen. 2) Ghadafi har uppenbarligen begärt en objektiv undersökning av saken men Väst har vägrat att vidta en sådan (enligt principen: Kolla inte ett bra påstående, det kan visa sig vara falskt, måhända).

Även andra anser att de där omtalade bombningarna aldrig ägde rum:
Obama lied about Gaddafi’s bloodbath?

I filmen nedan ges vi också en annan bild än den i våra media gängse:

Libya is a CIA operation – Webster Griffin Tarple.flv

Det går inte att komma ifrån att det är något lurt med Natobombningarna i Libyen och att det nog inte alls handlade om någon allmän folklig och fredlig resning i Libyen, en som Ghadafi slog ner genom att nästan direkt bomba ”sitt eget folk”, som man sade oss. Exakt vad det handlar om är inte lätt att veta men nog tyder alltmer på att de som är tänka att ersätta Ghadafi, som ju måste bort nu med tanke på USA:s hederskultur som inte tillåter en krigsförlust, inte kommer att skapa bättre levnadsvillkor för människorna i Libyen än Ghadafi gjort. Det mesta tyder dessutom på att Väst snart befinner sig i samma slags utmattningskrig i Libyen som i Afghanistan. Eller tänker USA evighetsbomba landet med sina förarlösa bombplan kanske?

/Kerstin

PS: Juholts förstamajtal lät ju riktigt lovande. Sedan återstår bara att bevisa att man är beredd att försöka genomför dessa goda intentioner. (4) DS

Länkar:
1) Ilskna libyer attackerade väst-ambassader, Ekot
- En av Kadaffis söner dödad i Natoattack, Ekot
2) What you dont know about the libyan crisis, Axis of Logic
– Nato och rebeller vägrar samtala med Kadaffi, Ekot
3) No Evidence Of Gaddafi Violence, Say Britons, Axis of Logic
- Understanding the war in Libya
4) Juholt:”Vi ska inte svika en enda liten knatte”,  Ekot

Tillagda länkar (5/5 2011)
– Did the UN Security Council Authorize Assassination? The Libyan War Crime, IsraelL Shamir, counterpunch.org