Har funderat vidare på mördandet av den här mannen i Pakistan och börjar nog luta åt att det faktiskt var Usama bin Ladin USA mördade (även om man inte kan känna sig säker, för visst är det skumt att man trollat bort liket så effektivt).

Frågan som uppstår blir då varför Benazir Bhutto hävdade att Usama bin Ladin mördades redan 2004.(1) Möjligen kunde man tänka sig att pakistanska regeringen endera höll honom under uppsikt, eller skyddade honom och då kan hon ha ansett det förnuftigt, kanske för sin egen politiska karriär, att hävda att han var död. Då skulle det dessutom kunna förklara varför han befann sig så nära militära anläggningar utanför Islamabad. Han befann sig i så fall inte där i hemlighet för den pakistanska militären utan endera beskyddades han eller vaktades där.

Men även om det var Usama Bin Ladin som mördades/avrättades, så förändrar detta inte det faktum att det handlade om ett regelrätt utomrättsligt mord och att sådana bör fördömas av principiella skäl, även om de begås av utländska specialstyrkor.

Det skändliga mordet är desto mer fördömligt som USA sannolikt anklagade Usama bin Ladin för något han inte var ansvarig för (han var säkert skyldig till annat, men det rättfärdigar inte en anklagelse för något han inte gjorde) och orättfärdigt använde honom som en lämplig syndabock och en person som fick legitimera angreppet på Afghanistan och Irak.

Hur var det med bin Ladins vistelse i Iran?
Det hela väcker dessutom en annan fråga: Att det finns starka krafter i USA som lobbar för ett militärt angrepp på Iran, vet vi ju. För inte så länge sen antyddes att Usama bin Laden fanns i Iran,(2) och att han skyddades av den iranska regeringen. Mycket tyder alltså på att USA, eller varje fall de som lobbade för bombning av Iran, har varit inne på tanken att kunna använda honom som skäl att även börja bomba Iran. Kanske Iran kastade ut honom för något halvår sen för att man inte vågade/inte ville ha honom kvar och så hamnade han i Pakistan för omkring ett halvår sen? (2b) Men allt tyder på att Iran inte såg på bin Ladin med blida ögon eftersom han representerade en sunnitisk inriktning av Islam (var wahhabist dessutom) medan majoriteten i Iran är shiitisk varför den iranska regimen troligen inte skyddat honom. Det kanske inte ens är sant att bin Ladin har vistats och bott i Iran under många år även om det inte är helt omöjligt och även om det finns människor som påstår att han bott där.(3)

I vilket fall som helst så har USA nu gjort sig av med Usama bin Ladin som skäl att bomba Iran och varför man valt att göra det, det spelar ingen roll för min kritik av den utomrättsliga avrättningen. Den var moraliskt och principiellt felaktig och fördömlig under alla omständigheter. Å andra sidan så mister man en står det tusen åter. Aftonbladet radar upp ett antal personer som kan ersätta bin Laden som USA:s krigsskäl.(4)

Exakt vad som utspelar sig i maktens korridorer runtom i världen får vi aldrig veta. Med tanke på vad Wikileaks har åstadkommit kommer det troligen att bli ännu svårare att få veta det i framtiden.

För min del kommer jag inte att fortsätta att fundera över problemet med om det verkligen var bin Ladin som mördades eller inte. Det räcker för mig att konstatera att USA har betett sig synnerligen rättsvidrigt, oavsett vem man avrättade i Pakistan och att det är mer än dystert att människor jublar av lycka över detta agerande och talar om attacken som att ”rättvisa har skipats”. Demokratiskt sinnade människor kan aldrig betrakta utomrättsliga avrättningar eller mord som rättvisa, vilket var min huvudpunkt i det förra inlägget på bloggen.

Och Obama gör nu vad han kan för att utnyttja det regelvidriga mordet i propagandasyfte.(5) Det säger en hel del om stämningen och attityderna hos det amerikanska folket, att en politiker ens kan komma på idén att försöka värva röster på grundval av en sådan här händelse, ja på startandet av krig. Det visar att man kommit långt från de demokratiska idealen i USA.

Obamas presstalesman sa att presidenten inte skulle tveka att göra om en liknande aktion i ett främmande land om läget så kräver. Och i USA finns det i väldigt få människor som ifrågasätter det rättfärdiga i att döda bin Ladin och få ägnar något intresse åt vad internationell lag säger. (5)

Även i Sverige brister många framträdande personer vad gäller det demokratiska sinnelaget och i Aftonbladet läser vi också att ”världens ledare hyllar Obama”! (6)

För övrigt matas vi just nu med mängder med motstridig ”information” varför man till slut inte kan tro på något man läser i saken.(6)

/Kerstin

Länkar:
1) USA:s hederskultur återupprättad, bin Ladin mördad, Motvallsbloggen 2/5 2011
2) Usama Bin Laden Is Living Comfortably in Iran, Documentary Asserts, Fox News
2) Osama Bin Laden Dead: Iran Says U.S. Should Now Leave Middle East, Huffington Post
2b) Bin Laden’s daughter confirms her father shot dead by US Special Forces in Pakistan, Al Arabiya News
3) Osama bin Laden ’living in luxury in Iran’, The Telegraph
- Bin Ladin-familjen fast i Iran, SvD 18/6 2010
4) Terrorjakten går vidare. AB
5) USA försvarar dödandet av bin Ladin, Ekot
- Experter rättfärdigar dödsskottet, DN
- PR-segern ingen garanti för omval
Bin Ladins död ingen valvinnare för Obama, DN
6) Reinfeldt: En del av världen kan andas ut, DN
- Läs alla artiklar om Usama bin Laden, AB
- Obama såg ingenting. CIA erkänner: Vita huset missade attacken, AB
Fler länkar:
- A Cold Feeling. Why I Don’t Feel Much About Osama’s Death, Gary Leupp, counterpunch.org
- From Gitmo to the Assassination of Bin Laden. American Savagery, Mike Whitney, counterpunch.org
- Western Obsessions. Obama and the Palestinians, Ghada Karmi, counterpunch.org
- The Golden Rule vs. the Rule of Might. The Elephants in Osama’s Compound, Rev. William E. Alberts, counterpunch.org