Björn Elmbrant kritiserar förändringarna i P1, och på mer än goda grunder. Sådant skräp som man får höra i den kanalen efter tablåförändringen är inte värdigt ett public service-företag. Har just lyssnat på ett antal personer som flamsade sig igenom en halvtimme eller så, det var ofantligt infantilt och totalt ointressant. Dessutom fördystrade svamlarna min tillvaro med att lova att de återkommer i morgon.

Programdirektör Eva Blomquist, försvarar det förändrade P1 med att: ”Alla kanaler måste gradvis utvecklas och tillföras nya programformer.”

Så nu vet vi säkert att ”utveckling” i själva verket betyder ”fördumning”. Det har vi misstänkt länge vad gäller politikernas språkbruk, nu vet vi att det även gäller public service. Det ska inte finnas en enda öppning i landet för förnuftig information.

Undrar om detta avspeglar svenska folkets tilltagande fördumning eller om det avspeglar politikers och Eva Blomquists uppfattning om svenska folket, alternativt, och kanske det rätta svaret, om det handlar om dessa personers försök att skapa sitt önskesamhälle?

Länkar:
Om Björn Elmbrants kritik. AB
Mer om Elmbrants kritik, AB