Denna bloggpost inspirerades jag till av en mycket bra kommentar från Jan Wiklund (tack för den), som visar hur indoktrinerade vi är att tänka på ett sätt men inte på ett annat, hur indoktrinerade vi är att inte ifrågasätta det vi matas med i media.

En av de myter som de allra flesta av oss lärt oss att omfatta, och lärt oss väldigt effektivt, är myten om hur USA räddade oss från Hitler, vilket sedan har använts för att ursäkta nästan alla krigiska och andra illdåd som USA gjort och gör sig skyldigt till. Sanningen bakom denna myt är det säkerligen ytterst få människor som känner till. En annan myt är den om kommunismens förfärlighet och misslyckande och indirekt, hur glada vi ska vara för att USA räddat oss även från denna.

Det var i huvudsak Sovjet som räddade oss från Hitler till slut
De allra flesta känner inte till att det i huvudsak var Sovjet som till slut, och med sina krigsinsatser, räddade Europa från Hitler. Det var visserligen så att USA hjälpte Sovjet med vapen men det var Sovjet som genom ett ofantligt lidande och en otrolig mängd döda som besegrade Hitlers amré till slut.

I  Wikipedia kan vi  läsa följande:

Tabellen nedan upptar de stater som hade de största förlusterna. När det gäller antalet stupade tyska soldater uppgår antalet till ca 5,3 miljoner omösterrikare, och döda krigsfångar räknas in. Därtill tillkommer åtminstone 1 miljon frivilliga, tvångskommenderade med flera. Ett mindre antal civila amerikaner dog i kriget, de flesta vid attacken mot Pearl Harbor som leddes av Japan.

Land Totalt antal dödsoffer Militära dödsoffer
Sovjetunionen 28 100 000 14 000 000
Tyskland 4 600 000 4 000 000
Japan 2 700 000 2 120 000
Kina 20 000 000 3 800 000
Polen 5 600 000 240 000
Storbritan 452 000 382 600
Italien 455 000 300 000
Jugoslavien 1 027 000 446 000
Frankrike 567 000 217 000
USA 418 000 416 000
Finland 97 000 95 000

 

Cirka 6 000 000 judar – ingår i mycket stor utsträckning i ovanstående siffror.
Anmärkning: Ovanstående siffror angående antalet döda tyskar inkluderar inte de civila som dödades eller dog när de flydde undan den framryckande Röda armén. Siffror varierar från 200 000 ända upp till 2 miljoner. (1)

Det var alltså Sovjet, som under mycket lidanden och umbäranden, befriade Europa. Stalin bad återkommande Västmakterna att öppna en andra västlig front i Europa för att få slut på kriget så snabbt som möjligt men Västmakterna ansåg sig ha nog av kriget i Nordafrika och i Asien. Först när Sovjet hade börjat driva tillbaka de tyska styrkorna och med god fart närmade sig de västeuropeiska länderna fick Västmakterna bråttom att ingripa från väster och därmed var Hitlers armé dömd.

Så visst, amerikanerna hjälpte till att besegra tyskarna, men den stora och viktigaste insatsen stod Sovjet för. Hur många har hört detta upprepas – gång på gång på gång? Hur många har återkommande matats med informationen om hur tacksamma vi ska vara mot Stalin och Sovjet för detta?

Istället har de allra flesta fått höra, och under 60 års tid, att det var USA som räddade Europa från Hitler. Även om vi under Vietnamkrigets dagar ibland informerades om amerikanska illdåd så har den påstått goda gärningen att rädda Europa från Hitler sedan direkt och indirekt använts för att ursäkta och legitimera allt det elände, allt det mördande och alla de krigsinsatser USA gjort sig skyldigt till sedan dess. Den stat som räddade oss från Hitler kan ju inte kritiseras för något, är den underförstådda meningen.

Med samma logik som används vad gäller synen på och propagandan för att ursäkta och acceptera USA:s ageranden världen över, allt det mördande och dödande som USA stått för, borde vi rimligen ursäkta alla Stalins illdåd på samma sätt: Stalin/Sovjet/kommunismen, räddade oss från Hitler, alltså måste allt Sovjet/kommunismen gör vara gott, accepteras och ursäktas (ung. Jan Wiklunds tes) med Stalins/kommunismens inbyggda godhet.

Vidare, ingen kommer på tanken att anklaga kapitalismen för vad Franco gjorde i Spanien, eller vad Pinochet gjorde i Chile. Däremot är det självklart att anklaga kommunismen, en ideologi som förstås inte kan göra något alls, för vad Stalin gjorde, och Mao i Kina exempelvis.

Samma inkonsekvens ser vi vad gäller andra resonemang: ”Kommunismen har ju misslyckats överallt, se bara på hur ekonomin kollapsade i Sovjet eller hur Cuba inte lyckats skapa lika goda levnadsförhållanden där som vi har här”. Däremot talar man inte om hur Västvärlden utsatte Sovjet (och Kuba, fortfarande,) m.fl. kommunistiska och socialistiska stater för ekonomiska blockader direkt efter andra världskriget och hur man hotat dessa stater militärt alltsedan dess och därmed tvingat dem att satsa mer än de egentligen har haft råd till på sina försvar eller att slita hårt för en åtminstone dräglig självförsörjning.

Om liberaler menade allvar med sitt tal om att frihandel är en förutsättning för att en stat ska lyckas ekonomiskt så borde de ju i konsekvensens namn förklara  kommunistiska staters ekonomiska misslyckanden med att de alltid hindrats att idka frihandel.

Argumentet att kommunismen föll samman ekonomiskt för att den är så usel, kan ju jämföras med fallet Japan som förbjöds att bygga upp ett försvar efter kriget. När det sedan gick väldigt bra, ekonomiskt, för Japan, så bra att USA började känna sig hotat, då påstods detta bero på att Japan inte behövde lägga en massa resurser på ett eget försvar. Varför gick det då inte illa för Sovjet för att man där tvingades avsätta enorma resurser på sin militär utan för att det var ett kommunistiskt land, enligt vad man ansett i Väst?

För att inte tala om att få dömer ut kapitalismen helt på grund av de ekonomiska kollapser som vi har sett de senaste 20 åren. Det förekommer spridda kommentarer om att man kanske borde reglera finanskapitalet lite, men dessa kommentarer avfärdas mestadels som lite udda eller som galna vänsterförslag.

Logiskt och konsekvent är allt detta inte. Men propaganda handlar inte om att vara konsekvent och logisk. Den handlar om att indoktrinera oss att acceptera ett system som framför allt gör de allra rikaste ännu rikare och dessutom överlåter makten över våra liv till de ekonomiska eliterna och deras hantlangare.

Heder och moral har urholkats avsevärt de senaste 50-60 åren
När jag var barn fick vi lära oss att förknippa tortyr med inkvisitionen under medeltiden och med Hitlers omänskliga samhälle. Varenda människa ansåg då att tortyr var helt oacceptabelt och totalt ociviliserat. Idag däremot, har mängder av människor accepterat den absurda tanken att tortyr är ett bra sätt att få fram sanningen och, påstår de, ”räddar mängder av människor”, (för den goda staten USA torterar ju för att rädda oss andra). Ändå vet varenda förnuftigt tänkande människa att tortyr är bästa sättet att få fram felaktiga uppgifter. Nästan ingen enda människa tiger under tortyr. De allra flesta börjar tala ganska snart när de utsätts för sådan och har de inget att säga som är sant och av värde för torteraren så börjar de hitta på, allt i förtvivlade försök att komma undan tortyren, om så bara för en liten stund. Den som inbillar sig annat är kort sagt dum i huvudet, ledsen men ibland måste  man kalla en spade för en spade.

När jag var baby slutade andra världskriget. Och tänk, det slutade med en rättegång mot makthavarna i Nazityskland, de som inte lyckades ta livet av sig själva. Dessa sköts inte skoningslöst ner när man hittade dem obeväpnade. Vid den tiden försökte makthavare i Väst, i alla fall nödtorftigt, upprätthålla en demokratisk rättsordning. Sådana petitesser som demokrati och rättssäkerhet bryr man sig inte om idag och för detta prisas makthavare som iscensätter regelrätta mord på människor, av människor som inte lärt sig förstå skillnaden mellan ett demokratiskt rättssystem och mobbjustice men som troligen inte själva skulle vilja bo i ett samhälle där den senare sattes i system, i varje fall inte om den drabbade dem själva.

Sanningen är att USA inte vill oss något gott, att man från det hållet bara tänker på den egna makteliten. (2)

Att behärska våra hjärnor med hjälp av tankebilder är det effektivaste sättet att ta risken ur demokratin. Det gör makthavare med hjälp av – gissa vad? Jo Propaganda. De som tror att de inte påverkas av sådan är lätta att lura de som är absolut säkra på att de inte påverkas av sådan är allra lättast att lura.

/Kerstin

Länkar:
1) Andra världskriget, Wikipedia
2) ”EU gör vad USA ber dem att göra”, Pierre Gilly, Kristianstadsbladet 20/1 2008
– The Media War on Libya: Justifying War through Lies and Fabrications, Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research