Det är vår och allt ska göras på hus och i trädgården inom någon månad så tiden räcker inte till för bloggande just nu. Idag vill jag därför bara rekommendera ännu en intressant och mycket viktig bloggpost på Vindskupan, om varför Sverige är i Afghanistan, enligt Pierre Schori.

Det är dags för Sverige och svenskarna att börja inse vad FN har blivit, ett lydorgan till USA, och att Sverige inte rutinmässigt bör ställa upp på krigande bara för att FN beslutar om saken.

Det är också dags för Sverige och svenskarna att inse vad våra politikers plötsliga intresse för Nato innebär och att börja protestera mot Sveriges medverkan i Natooperationer världen runt. Vi har ingen som helst anledning att börja kriga lite här och var bara för att våra politiker bakvägen ska kunna slopa vår neutralitet och kasta in oss i Nato bakom våra ryggar och bara för att politikerna vill frottera sig med amerikanska ledare.

Nato är ingen människovänlig organisation. Det är en krigsorganisation som har som första och enda målsättning att skydda USA:s ekonomiska och maktpolitiska intressen i världen. Vi har ingen anledning att vara med och betala för USA:s krig och maktsträvanden och att offra svenska unga pojkars liv för denna målsättning.

SVERIGE UT UR AFGHANISTAN OCH HEM FRÅN LIBYEN!

/Kerstin

Länkar:
- “Är Afghanistan det enda kitt som återstår?” Vindskupan
- Project for the New American Century, Wikipedia
– USA:s militära aktiviteter runtom i världen, Motvallsbloggen 8/5 2001