Ja det visste jag förstås inte att man kallade det, förr kallade man det att ”snorta kokain”. Men nu vet vi alltså att ett antal av våra nyhetsjournalister är vaneknarkare.

10 journalister talar ut i Aftonbladet idag, anonymt, om sitt kokainbrukande. Ja, de missbrukar förstås inte. Fast en av de anonyma journalisterna visste att berätta att somliga av de journalister som börjat som ”brukare” ganska snart övergått till att bli missbrukare, hon själv bl.a. som slutat dock och numer är med i Anonyma Kokainister.

De som knarkar blir ju ett lätt offer för utpressning eftersom de sysslar med kriminell verksamhet, så vilka journalister kan vi lita på efter detta? Ingen egentligen, eftersom Aftonbladet inte talade om vilka de ”kokainbrukande” jorunalisterna är, bara att de är ”välkända”.

Förklarar detta kanske den konstiga och allvarligt vinklade nyhetsförmedling vi bestås numer?

Förklarar detta kanske också somliga journalisters ideologiska omvändelse, från vänster till höger. De kanske vill ha mer frihet, frihet att fritt få köpa knark och tror då att högern, som numer är nyliberal, ska ge dem denna frihet?

Ett tips till alliansen i alla fall, gå knarkliberalerna till mötes och de kända nyhetsjournalisterna kommer att slita som mycket ivriga bävrar för att hjälpa er att vinna även nästa val och vem vet, de kanske slutar att skriva elaka saker om Carl Bildt och andra alliansministrar. Knarkare och alkoholister är nämligen och oftast väldigt lätta att köpa.

Länkar:
Läsarna behöver inte veta, AB

Samtliga artiklar om saken, ytterligare två stycken, kan man bara läsa på nätet om man betalar, eller om man tar fram dagens papparsupplaga av Aftonbladet och läser dem där. Jag har läst pappersupplagan.