Nu säger man på P1, ekot, att man opererar in en sond (peg) för att föra in näring direkt i magsäcken på gamla människor med sväljproblem, för att de därmed passar bättre in i äldrevårdens rutiner. På somliga sjukhem kräver man detta för att ta emot strokepatienter från sjukhusen påstår läkare på sjukhus i Stockholm, och det handlar inte sällan om patienter som kan börja äta själva igen inom några veckor efter en strokebehandling, men som behöver matas under den tiden.

Nu förhåller det sig dessvärre också så, vilket man inte talar om emellertid, att somliga gamla kan få allvarliga sväljproblem av de lugnande medel och sömnmedel som man stoppar dem fulla av.
Min gamla mamma började få sväljproblem efter några månader, under vilka man gav henne alltfler sådana här preparat, tills hon var så illa däran att hon gick runt och stoppade undan tuggorna lite här och där, eftersom hon inte kunde svälja. Det berodde på demensen hävdade läkare och sjukvårdspersonal, men sedan jag tvingat dem att sätta ut de här preparaten, upphörde mammas sväljproblem som genom ett trollslag!

Man finner inte ord för den nonchalans och okunnighet varmed gamla och sjuka människor behandlas idag. Mitt råd till alla anhöriga som har äldre föräldrar eller släktingar i äldrevården, är att noga kontrollera alla ”mediciner” som sätts in, och att själva dels ta reda på vad för slags preparat det handlar om, dels vilka biverkningar som kan uppträda (de uppträder för det första inte hos alla patienter och dessutom kan det dröja flera månader innan de börjar uppträda) så att man själv känner igen allvarliga biverkningar. Man kan inte räkna med att läkare eller vårdpersonal ser, eller bryr sig om den saken.

PS: Slår man på sväljproblem/lugnande på Google, finner man ett antal sidor som berättar om det här problemet.

Vidare: 5% dör av peg-operationen (inopererande av sonden) och dryga 40% får komplikationer av operationen, sades också i ekot i morse.
20% av alla äldre som får sjukhusvård behöver denna vård på grund av de biverkningar som drabbar dem av felaktig medicinering.
Jag har sett dem, de där äldre dementa som fallar, bryter sig, som är blåslagna i ansikten och på kroppen och som faller på grund av att de de drabbas av yrsel av de lugnande preparat och sämnmedel som man ger dem. Jag har sett dem drogas ner till en av allt att döma plågsam död efter en höftledsoperation.