Det blir ett kort inlägg idag trots allt.
Den 9/5 2006 skrev jag här på Motvallsbloggen att mycket tyder på att liberalismen är ett förstadium till fascim. Nu skriver Milton Frihetsson ett inlägg med samma innebörd, och ett som bättre än mitt inlägg illustrerar tesen ifråga, möjligen klarare för att vi kommit ännu längre i den riktningen sedan mitt inlägg skrevs, för att tendensen är ännu tydligare idag.

Länkar:
Neofascism is Good!, Milton Frihetssons blogg
Liberalism – ett förstadium till fascism, Motvallsbloggen