Jag har beslutat att endast de, av dem som kommenterar, som har fungerande e-postadresser kommer att publiceras på bloggen i framtiden.