Dagens nyhet är att förmögenhetsskatten slopas (för att pengarna ska tas hem och investeras – i skattesubventionerade pigor och tjänstefolk får vi anta).

Socialdemokraterna har ju testat modellen, med sänkta skatter för de rika, senast med avskaffandet av arvsskatten, alltsedan slutet av 1980-talet – men har de rika investerat som ivriga bävrar i jobbskapande verksamheter och bidragit till sänka arbetslösheten i Sverige på grund av detta? Jag kan inte erinra mig att jag läst att så blivit fallet. Alltså undrar jag vid vilken inkomstnivå man kommer att bli totalt skattebefriad framöver? Och vilken motprestation kommer regeringen att kräva av vårt nya frälse? Att det ställer upp och rustar fredsframtvingande specialstyrkor, i god medeltidsanda – men för inhemska behov?

Med anledning av SN:s ingripande i Handels avtalsskrivande kan jag slutligen inte låta bli att ännu en gång hänvisa till den man som i klartext talar om vad högerns och SN:s politik handlar om, nationalekonomen Marian Radetzki.