Det är skillnad på brott och brott. Brott som de rika begår är fullt acceptabla, sådant som att roffa åt sig pengar från aktieägarna, som också är vanliga pensionssparare, och det är inte heller allvarligt med skatteflykt, därför skär man ner på ekobrottsbekämpningen. De rika skattesmitarna beviljas nu istället amnesti för skattebrott de begått samtidigt som de befrias från förmögenhetsskatt. Det är också fullt ursäktligt att inte betala TV-licens, det är inte stöld. Det är fullt acceptabelt att utnyttja svarta barnflickor, det är inte stöld att undanhålla det gemensamma dessa skattepengar, eller att undanhålla barnflickorna deras försäkringsskydd.

De vanliga människor som behöver bidrag däremot, de ska jagas och kontrolleras mer och de, trots allt ganska få, som fuskar ska straffas hårdare.

De utsatta jagas intensivare och intensivare, de rika får mer och mer och tillåts roffa mer och mer. Det vi ser idag är rå klasspolitik av rent 1800-talssnitt – och den blir bara värre och värre.