För någon timme sedan ringde en god vän till mig. Hon var förtvivlad. Hon hade åkt de åtta milen in till stan för att hälsa på sin 88-åriga mamma och finner henne i ett eländigt tillstånd på golvet i hallen, i sin egen avföring. Där hade hon legat ett helt dygn utan att kunna ta sig upp.
Den gamla damens läkare hade, för inte så länge sedan, fann min väninna, skrivit ut Zyprexa åt henne. Det är en medicin mot psykos och schizofreni och den här damen är inte ens dement. Hon har klagat på att hon mått så dåligt de senaste veckorna. Högst sannolikt har hon mått dåligt och drabbats av både viss förvirring och av yrsel pga det här preparatet, som hon dessutom ätit tillsammans med sömnmedel och diverse andra mediciner. Det är rent kriminellt att skriva ut sådana här preparat till så gamla människor och att sedan lämna dem utan daglig tillsyn (jag undrar dessutom fortfarande om läkare får betalt av läkemedelsföretagen för att de prånglar ut dessas preparat).

Daglig tillsyn av de äldre rationaliseras bort.
För något år sedan övergick man i den gamla damens hemkommun, i besparningssyfte, från att komma med mat varje dag till de gamla, till att komma en gång i veckan (möjligen var det två gånger i veckan) med portioner för flera dagar. Resultatet av denna rationalisering är förstås att många fler gamla, som behöver att någon ser till dem åtminstone en gång om dagen, hamnar i den här situationen. De kan i värsta fall bli liggande en hel, eller en halv vecka utan att någon märker det.

Så låtsas politiker, både den gamla och den nya regeringen, att vi har kvar det som kallas ”välfärd” och ”social omsorg”. Sanningen är att det mesta av det, som vi som är lite äldre, har lärt oss förknippa med dessa ord är avvecklat, för att de allra rikaste ska få lägre skatter. Ynkedom är enda ordet för det samhälle man bygger åt oss idag. Det är desto ynkligare som Sverige som nation aldrig har varit rikare än idag, och med tanke på att majoriteten (utom högern förstås) i en tidigare generation aldrig klagade över att gamla människor, och andra som behöver det, får god offentlig och skattefinansierad vård.

Men ”mer valfrihet”, upprepar och lovar alliansen papegojlikt. Det blir inte bättre om de gamla får välja vilken person, eller vilket privat företag som ska komma hem till dem en gång i veckan med matlådor. Det är mer kunskap hos äldrevårdspersonal och mer frekvent stöd som behövs.

Vad är det de borgerliga (men sociademokraterna var inte mycket bättre) administrerar fram åt oss? Jo ett samhälle där du och jag, vi vanliga lågavlönade som inte har råd att betala, ska orka med allt själva, och ska klara det vare sig det är möjligt eller inte. Vi ska orka jobba (eller söka jobb 8 timmar/dag). Vi ska orka ta hand om våra hem och våra barn, hjälpa dem med skolarbetet, eller hjälpa barnen med barnbarnen. Vi ska orka ta hand om våra åldriga föräldrar och andra sjuka anhöriga – allt samtidigt, trots att dygnet bara har 24 timmar. Inte nog med det, vi ska alla tvingas flytta till en annan landsända om vi blir arbetslösa, vilket innebär att många inte kan bo nära de anhöriga som behöver deras hjälp, ens om de själv vill det.

Tala om livspussel för de sämst ställda kvinnorna! Men det var inte dessa Maud Olofsson babblade om när hon tyckte synd om kvinnor som inte klarade av att få ihop sina livspussel. Det var istället de kvinnor som har så god lön att de utan vidare hade kunnat betala sin städhjälp vitt, och även gamla mammas, som Maud Olofsson avsåg, ja och så männen förstås, som i borgarbrackig anda inte förväntas göra någon insats utöver sina ordinarie arbeten. Det är inte vanligt folk som all denna fantastiska borgerliga ”valfrihet” handlar om. Den är inte tänkt för kreaturen utan i första hand tänkt för de rika, de riktiga människorna. Om livet inte går ihop för oxarna – än sen då! Sådana finns det ju så gott om idag. Och gamlingarna är väl bara till för att ge läkemedelsföretagen ännu högre och megagigantiska profiter.

Tillägg kl. 17.15
Så slår jag upp preparatet Zyprexa på nätet och läser:

Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta din läkare om detta inträffar. 
……….
Användning av ZYPREXA på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.
………
Intag av andra läkemedel
Ta endast andra läkemedel under ZYPREXA-behandlingen om din läkare tillråder detta. Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot depression och ångest samt sömnmedel (lugnande medel).
……….
Om du har tagit för stor mängd av ZYPREXA
Patienter som har tagit för stor mängd ZYPREXA har fått följande symtom: Snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom kan vara: Akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårighet, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm.
………
I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv.
………
Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.

Tabletten finns i storlekarna 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg. Den gamla damen hade tabletter med 2,5 mg (inte 20 som jag skrivit tidigare, fel av mig) i sin medicinlåda. Notera också att de kan ge dåsighet tillsammans med sömnmedel, vilket den gamla damen också använde.

Man vet att gamla människor tål sådana här preparat sämre än yngre människor på grund av deras förändrade metabolism som gör att de utsöndrar medlen betydligt långsammare än yngre personer. Det krävs alltså inte stora doser för att de ska få ”för mycket” i sig av dem. Dessutom ska man nog inte undvika dessa tabletter bara för dementa, utan för alla åldringar.

Tilägg ett halvår senare:
Fick senare höra att den gamla damen avled någon vecka efter denna händelse. Hon hade fått en stor hjärnblödning.
Det är förstås inte möjligt att påstå att denna berodde på Zyprexa, men man kan under alla omständigheter hävda att damen ifråga inte alls skulle ha förskrivits denna medicin.