Det talas mycket om att terroristen Breivik var nazistinspirerad i den kampanj som nu pågår för att rentvå högern från allt medansvar för det illdåd han begick i Norge.

Under ett antal år har högern, liberaler och libertarianer gjort vad de kunnat för att inbilla människor att nazism är samma sak som kommunism och till och med som socialdemokrati, vilket är ren rappakalja. Man har fått god hjälp av regeringen Reinfeldt som beslutade att Forum för Levande Historia skulle informera om kommunismens illdåd också, inte bara om nazismens, som var Göran Perssons påbud när han inrättade institutionen ifråga. Men vi har inte sett någon kampanj, eller ens någon antydan om information om fascismen, om höger- och militärdiktaturerna i Europa under 1900-talet, och den skuld sådana har för massor av människors död och för tortyr av mängder av människor. Alltså fram för information om precis det antidemokratiska ideal och den tankevärld  som stått modell för Breivik.

Högern i Sverige, dvs de där som numer kallar sig för ”Det Nya Arbetarpartiet” har aldrig gjort upp med sitt förflutna och aldrig velat diskutera partiets stöd för de högerdiktaturer och fascistregimer, liksom för de apartheidsystem, som vi såg under 1900-talet.

Ungdomarna måste informeras bättre om nazismen, ropar de borgerliga istället – återigen och med en röst och menar då att de måste få kunskaper om judeutrotningen. Men jag är övertygad om att de allra flesta, även de unga, är ganska välinformerade om nazisternas, liksom om somliga kommunistregimers brott. Däremot undrar jag hur många av de yngre (varmed menas de under 40) som vet något om Franco, om Mussolini, om Salazar, om militärjuntan i Grekland, om högerjuntorna i Sydamerika, ex. Pinocet, eller om de militärdiktaturer i Asien som USA och Västvärlden har stöttat genom åren med miljoner döda som resultat. Vet de något om hur högern ställde sig till apartheidregimen i Sydafrika, att partiet stöttade den och vägrade att fördöma den? Känner de till hur den svenska högern stöttade samtliga fascistregimer och militärdiktaturer som nämns ovan? Jag gissar att många inte ens hört namnen på de här diktatorerna. Vet de att USA initierade störtande av den demokratiskt valde Mosaddeq i Iran under 50-talet och ersatte honom med Shahen, en diktator vars styre var mycket inhumant? Tror inte många av dem gör det.

Mitt förslag, i tider med högerterrorism, en terrorism som är avsevärt mycket våldsammare och där högerextremistiska terrorister har många fler liv på sina syndaregister än vänstern i Europa (utanför g:a Sovjet med sattelitstater) haft efter andra världskriget, är att Forum för Levande Historia nu börjar informera om högerdiktaturernas agerande och om de ideologier som dessa grundar sig på samt om de ekonomiska program de följt. Bara i Sverige har högerextrema element mördat ett inte ringa antal personer, enligt Expo, sedan 1990. Vänstern i Sverige dödade, såvitt jag vet, inte någon och den var mycket noga med att hålla rent från våldsamma extremister. Den lät sig inte ens provoceras av de Säpomän som infiltrerade dess organisationer och försökte provocera dem till våldsdåd. Nere i Europa såg vi ett fåtal terrordåd iscensatta av extrema vänstergrupper dock.

Mitt andra förslag är att alla lärare i samhällskunskap och historia får utbildning även om högerns illdåd under 1900-talet så att de kan ge adekvat skolundervisning om dessa – också. De ska också vara skyldiga att undervisa om det demokratiska systemet på allvar och i undervisningen kunna kontrastera detta system mot fascismens och diktaturens system.

Jag anser visserligen att Forum för Levande Historia borde läggas ner men envisas man med att ha institutionen kvar så är det lämpligt att den används för att informera om alla antidemokratiska krafter som verkat och eller regerat i och utanför Europa under 1900-talet och om vilka som stöttat dessa krafter. Det är desto viktigare i det fallet som institutet betalas av oss skattebetalare och därför inte ska eller får avvändas för ren partipolitisk propaganda, som varit fallet sedan vi fick en högerregring. Det är desto viktigare idag som dagens farligaste inhemska terrorism är just högerextremismen.

Dags nu, alltså, att ta högerextremismen och fascismen på allvar och informera dels om vad den stått och står för, dels om hur den svenska högern har ställt sig till de vidriga högerdiktaturer som Europa, men även resten av världen, såg under 1900-talet. 

Man vaccinerar inte unga människor mot våldstendenser genom att inbilla dem att det bara är nazister och kommunister som skapat omänskliga samhällen. Många av dem som sympatiserar med högerextrema rörelser och med främlingsfientliga sådana, anser ju, och jag tror att de också tror på det, att de inte är nazister. Vad de flesta vet om nazismen är två ting, att den var antisemitisk, inrättade koncentrationsläger och gasade ihjäl judar samt startade andra världskriget. De flesta vet nog däremot inte att nazisterna också avlivade kommunister, socialdemokrater, romer och homosexuella, samt Johova vittnen och även slaver som också ansågs vara Untermenchen.

De känner inte till hur Hitler kom till makten eller något om den bakgrund som bäddade för hans politiska framgångar, eller något om hur propaganda slår och kan förföra människor och förleda dem till de hemskaste illdåd. De vet inte hur en regim, med hjälp av propaganda, lätt kan skapa yttre-och inre fienden och inbilla människor att dessa fienden inte är människor utan en slags usla djur. Nazisterna liknade på sin tid judarna vid kackerlackor och kloakråttor, som måste dödas. I går var det judar som påstods utgöra  den vidriga delen av mänskligheten, ja om de alls var mänskliga. Idag är det muslimer som utgör dessa usla människor i våra media. Dag ut och dag in utmålas de där som råa och odemokratiska sällar med terrorism som första och viktigaste intresse. Så har det sett ut i media sedan omkring 1989.

De flesta av dagens högerextrema ungdomar stöttar Israel, precis som Breivik gör, och anser sig därmed inte vara nazister för nazisterna, menar de, tyckte ju illa om judar. De vet förmodligen inte att Hitler stödde zionisternas strävan att skapa en egen judisk stat i Palestina, varför deras inställning i den här saken på intet sätt skiljer dem från Hitlers och därmed från nazisternas. De vet inte att den svenska högern stödde apartheidregimen i Sydafrika, liksom den stödde Franco och Salazar, som även hade USA:s stöd. De vet nog heller inte att en icke föraktlig del av högern stödde Hitler och hans nazism, som var en klar högerideologi. De vet inte att diktatorerna i Sydafrika, Spanien och Portugal, förtryckte sina folk, fängslade, misshandlade och torterade oppositionella, liksom militärjuntan i Grekland gjorde. Jag gissar att de inte vet att vi fick hit en hel del flyktingar från dessa länder i mitten av 1900-talet, människor som flydde förtrycket i Spanien, Portugal och Grekland.

Så upp till kamp nu gammelmedia, och börja informera om fascismen och om militärjuntors högerpolitik  under 1900-talet, samt om den svenska högerns inställning till dessas diktaturer, de där som inspirerat Breivik till hans eget privata krig mot socialdemokrater och vänstern. Börja ”vaccinera” hela det svenska samhället mot högerextremism – också.

Nu är det dessutom definitivt dags för högerfolk att ta sig samman och börja be om ursäkt för alla illdåd som utförts i högerideologiernas namn, precis det som de har krävt från kommunister i mer än 60 år, vad gäller vad somliga kommunistiska diktatorer har ställt till med, och som kommunister i Sverige också gjort de senaste 50 åren. De har tagit avstånd och avstånd och avstånd. Men högern har inte gjort något liknande. Så högern – ta avstånd från Franco och Salazar, liksom från apartheidregimen i Sydafrika, be om ursäkt för juntans i Grekland illdåd, kräla runt på magarna och be folk förlåta er ert stöd för Pinochet och hans massmördande och för allt högern gjort i Sverige för att motarbeta utvecklandet av ett demokratiskt samhälle

/Kerstin

PS:OBS kommentarreglerna som det finns länk till överst i spalten till höger.

Länkar:
– ”Dubbelmoral i medierna”, Anders Forsström, DN 28/7 2011
– ”Bristen på tabu mot islamofobi är farlig”, Lisa Bjurwald, DN 26/7 2011
- Ord göder hat, ledare DN
– Oanständig koppling, ledare DN
– ”Ett öppet samhälle kräver ansvar för det egna ordet”, T Tennsjö, DN 31/7 2911
- Francisco Franco, Wikipedia
- Augusto Pinochet, Wikipedia
- António de Oliveira Salazar, wikipedia
- Mohammad Mosaddeq, Wikipedia
– Grekiska militärjuntan 1967–1974, Wikipedia
- Apartheid, Wikipedia
- JO-kritik skakar Forum för levande historia, DN 4/11 2010
- Lägg ner forum för levande historia, Jonas Sjöstedt 8/9 2009
- Forum för levande historia ska kartlägga antisemitism och islamofobi, FLH
- Dags att utvärdera Forum för levande historia, SvD 26 januari 2010 kl 04:43
(citat ur: Efter Alliansens valseger 2006 fick dock Forum ett uttalat uppdrag att upplysa om kommunismens brott mot mänskligheten. Men intresset för nazismens tvillingideologi var svalt. = Likhetstecken mellan nazism och kommunism, en värsta sortens politisk propaganda)
- Terrormisstänkt medlem på nazistforum, Expo