Senaste numret av Pennan & Svärdet, 5b, 2007, (Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, SMB) kom häromdagen. I denna läser jag om Polarissystemet. Det är intresssant ur många aspekter, inte minst för att data om detta system så klart visar att socialdemokraterna ingalunda hade sina hjärtan hos Sovjet.

Systemet organiserades av USA mot slutet av 50-talet för att kunna möta ett sovjetiskt atombombsangrepp. Det brådskade så på mycket kort tid konstruerade USA atombombsbärande u-båtar. De atombombbärande raketer som de bestyckades med hade emellertid en begränsad räckvick och man fann att Skagerack var ett lämpligt område för att avfyra rakterna från, för att de skulle nå fram till Moskva. U-båtarna skulle ligga på bottnen och avfyra de atombomsbärande raketerna, innebärande att de måste befinna sig i vatten med fina bottnar och högst 30 m djup, alltså ganska nära Sveriges Västkust.

Hela projektet var strängt hemligt och endast några få personer var invigda i det. Sverige fick försäkringar om hjälp till försvar från USA, om Sovjet skulle angripa, i utbyte mot att polaris tilläts operera nära den svenska kusten. Det handlade om sex atombombsförsedda u-båtar.

Ett halvår innan den första Polarisubåten blir operativ, 1 april 1960, formulerar USA:s nationella säkerhetsråd, under ordförandeskap av president Eisenhower, en ensidig och hemlig säkerhetsgaranti för Sverige. I händelse av en sovjetisk aggression gentemot Sverige skulle USA med militära medel understödja Sveriges försvar.

Vi var alltså inte bara icke-alliansfria. Vi hade till och med en överenskommelse med USA om ett ömsesidigt samarbeta mot Sovjet. Det Sverige, som först hade haft för avsikt att framställa egna atombomber men som tvingades (på grund av starka folkliga opinioner och protestdemonstrationer) att avstå från den saken, ingick alltså i en slags ensidig, informell och strängt hemlig atombombsutrustad försvars- och beredskapspakt med USA och de andra NATO-länderna. Måhända var detta en viktigare orsak än de folkliga protesterna till att regeringen avstod från svenska atombomber.

Det här innebar också att Sveriges regering hade gått med på att göra Sverige till stridszon i fall av ett krig mellan Sovjet och Väst, och att regeringen medvetet utsatte svenskar för ett självklart atombombsanfall i det fall Sovjet och USA skulle råka i krig med varandra. Det som svenska folket trodde att man hade stoppat och förbyggt i och med beslutet om att inte utveckla svenska atombomber, och tron att vi var en atomvapenfri zon, var alltså i själva verket en högst påtaglig risk i och med Polarissystemet. Det var inte bara en risk, ett atombombande av Sverige måste helt enkelt ha varit en kalkylerad konsekvens av det här samarbetet. Det var här Sovjets atombomber skulle släppas i första hand.

Dessa uppgifter stärker inte precis min tilltro till våra politiker. Sådana är tydligen i stånd att göra precis vad som helst bakom ryggen på oss väljare och att utsätta oss för vilka risker och vilka faror som helst.

Länk:
SMB