Friskolor ställer lägre krav och ger högre betyg hör vi på Ekot idag. Så nu tror inte Björklund på liberalismens ledstjärna längre, den totalt fria konkurrensen. Totalt fri och okontrollerad konkurrens mellan skolorna tycks inte fungera, anser han, eftersom somliga skolor frestas att ställa för låga krav och ge för höga betyg på grund av denna. Men han är nu inte major för intet, så han har förstås redan hittat lösningen: Mer kontroll av skolorna och av elevernas kunskaper.

Det var väl annars inte så liberalismen var tänkt. Allting skulle ju bli så bra bara man införde konkurrens överallt och bara man avskaffade all kontroll och all byråkrati.

Kan förstås inte säga att jag är speciellt förvånad. Att det skulle gå på det sättet som det gjorde (och det som gäller för skolorna gäller även universitet och högskolor som får betalt/examinerad student) kunde man räkna ut med lilltån – om man inte är en ideologiskt förblindad liberal förstås. Är man klarsynt inser man att människor inte alls agerar och fungerar i enlighet med de liberala doktrinerna eller i enlighet med de nyliberala ekonomiska teorierna.

Länk:
Björklund i Ekot